Oppaan Sivuaine: Tieto- ja viestintäteknologian pedagogiikka, 2015-16 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Opintojaksot

Tieto- ja viestintäteknologian pedagogiikka
Educational Use of Information and Communication Technologies
Joensuun kampus   

Tieto- ja viestintäteknologian pedagogiikan opintokokonaisuuden tavoitteena on opiskelijan opetukseen ja oppimiseen liittyvän ymmärryksen laajentaminen tieto- ja viestintäteknologian käytön näkökulmasta. Opiskelija arvioi kokonaisvaltaisesti tieto- ja viestintäteknologian pedagogisia käyttömahdollisuuksia sekä erittelee niiden yhteiskunnallisia, yhteisöllisiä ja yksilöllisiä merkityksiä. Opiskelija tutustuu alan tutkimukseen ja harjaantuu taidoissaan soveltaa oma-aloitteisesti tieto- ja viestintäteknologiaa opetukseen ja oppimiseen sekä harjaantuu taidoissaan analysoida vapaa-ajan tieto- ja viestintäteknologian käytön merkitystä opetuksessa ja oppimisessa.

Sivuaineessa kolme opintojaksoa, TVT1, TVT2 ja TVT4, suoritetaan verkko-opiskeluna (mahdollisesti yhteistyössä Helsingin, Turun, Itä-Suomen ja Lapin yliopistojen kanssa). Opintojaksolla TVT3 opiskelija pitkäjänteisesti suunnittelee ja arvioi tvt:n pedagogista käyttöä ja toteuttaa käytännön opetussovelluksen.  

Lisätietoja ja opintoneuvonta: yliopisto-opettaja Susanna Pöntinen (vastuuhenkilö) ja amanuenssi Emma Hahl
Vastuuyksikkö: Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Joensuu

Vapaa suoritusoikeus sivuaineena. Opintokokonaisuuteen ilmoittaudutaan kokonaisuuskoodilla 2321300 WebOodissa keväisin.