Oppaan Sivuaine: Sosiologia, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Sosiologia sivuaineena

Sosiologia sopii sivuaineeksi ihmisille, jotka ovat kiinnostuneet siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, miksi asiat ovat siten kuin ovat ja miten ne voisivat olla toisin, miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja minkälaiset prosessit säätelevät ihmisten sosiaalista toimintaa ja ajattelua. Sellaiselle, joka miettii esimerkiksi, miten yhteiskunnallinen hyvinvointi tai pahoinvointi muodostuu, mistä eriarvoisuus ja syrjintä aiheutuvat, miten ihmisen toiminta riippuu yhteisöstä ja suhteista toisiin ihmisiin, miten koulutus- ja työmarkkinat, organisaatiot ja erilaiset ryhmät toimivat tai kuinka yhteiskunnan rakenne ja kulttuuri muuttuvat, sosiologian opiskelu tarjoaa kiinnostavia näkökulmia.

Sosiologiaa voi vapaasti opiskella sivuaineena sekä Joensuun että Kuopion kampuksilla.  Osa opetuksesta järjestetään vain Joensuussa, osa Kuopiossa, katso tarkemmat tiedot opintojaksokuvauksista ja opetustapahtumista.


Huom. Yhteiskuntatieteet, Joensuu/Yhteiskuntatieteet,Kuopio/Sosiaalitieteet, Kuopio hakukohteissa aloittaneet opiskelijat eivät voi valita sivuaineekseen sosiologian perus- ja/tai aineopintokokonaisuuksia opetussuunnitelmissa olevista päällekkäisyyksistä johtuen.

Sosiologian syventävät opinnot ovat samat pääaine- ja sivuaineopiskelijoille. Sosiologian syventävien opintojen sisältöön voi tutusta Sosiologia YTM -oppaassa.

Yhteiskuntatieteiden (hakukohde: Yhteiskuntatieteet, Joensuu) pääaineopiskelijoiksi sosiologian aineopintojen jälkeen pääainettaan vaihtavat sosiologian sivuaineopiskelijat: olkaa yhteydessä sosiologian amanuenssiin sosiologian aineopintojen täydentämisestä.

Lisätietoja sosiologian opiskelusta sivuaineena: amanuenssi Minna Paronen


Kokonaisuusmerkinnät

Sosiologian opintokokonaisuudet koostaa amanuenssi Minna Paronen. Kokonaisuusmerkintäpyynnöt sähköpostitse.

Opintokokonaisuutta haettaessa tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:


Yhteiskuntatieteiden laitoksen ohjeet kirjallisten töiden kirjoittamiseen löytyvät yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisöstä.

 

Yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisö

Yhteiskuntatieteiden laitoksen opiskelijat, Joensuu- Yammer

 

Siirtymäsäännöt

Yhteiskuntatieteiden pääaineopinnoissa (yhteiskuntatieteet Joensuu), sosiologian pääaineopinnoissa (sosiologia YTM), yhteiskuntapolitiikan pääaineopinnoissa (yhteiskuntapolitiikka YTM), sosiologian sivuaineopinnoissa sekä yhteiskuntapolitiikan sivuaineopinnoissa siirrytään 1.8.2021 alkaen noudattamaan lukuvuosien 2021-2025 opetussuunnitelmaa. Kaikki 1.8.2021 ja sen jälkeen aloitettavat opintokokonaisuudet tehdään voimassa olevan opetussuunnitelman (2021-2025) mukaisesti.

Opintonsa ennen 1.8.2021 aloittaneet opiskelijat voivat siirtyä suorittamaan kesken olevan/olevat opintokokonaisuudet loppuun 1.8.2021 voimaan tulevan opetussuunnitelman mukaisesti tai tehdä aloitetut opintokokonaisuudet loppuun siten, että

Uuden ja vanhan opetussuunnitelman mukaisten opintojaksojen vastaavuuksissa sekä siirtymisessä opiskelemaan aiemmin aloitettu opintokokonaisuus loppuun uuden opetussuunnitelman mukaisesti neuvoo amanuenssi Minna Paronen.

Vastaavuustaulukko on yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisön Materiaalit-sivulla.

 

Sosiologian sivuainekokonaisuuksien rakenne

 

5514199 Sosiologian perusopinnot (sivuaine) 25 op
Osa opetuksesta järjestetään vain Joensuun kampuksella, osa vain Kuopion kampuksella. Katso opintojaksokuvaukset.

Kaikille yhteiset opintojaksot 10 op:
5514101 Sosiologian perusteet 5 op
5514110 Sosiologian teoriakirjallisuus, sivuaineopiskelijat 5 op
Valinnaiset temaattiset opintojaksot 15 op, opiskelija valitsee seuraavista kolme opintojaksoa, joita ei ole jo käytetty muuhun opintokokonaisuuteen:
5111414 Modernin Suomen rakennemuutokset 5 op
5311528 Kriminologia 5 op
5514134A Antirasismin perusteet, osio 1, 1 op ja 5514134B Antirasismin perusteet, osio 2, 4 op (molemmat tehdään)
5514123 Suomalainen koulu 5 op
5514124 Tytöstä naiseksi 5op
5514262 Numerotiedon politiikka 5 op
5514223 Kasvatus ja koulutus yhteiskunnassa 5 op
5514239 Tiede ja teknologia yhteiskunnassa 5 op
5515263 Työelämä murroksessa 5 op
5514229 Uskonnon sosiologia 5 op
5514245 Valta ja hallinta 5 op
5514231 Yhteiskunnan etniset ja kulttuuriset suhteet 5 op
5525198 Vaihtuva temaattinen opintojakso, perusopinnot 5 op
5525298 Vaihtuva temaattinen opintojakso, aineopinnot 5 op

5514299 Sosiologian aineopinnot (sivuaine) 35 op

Osa opetuksesta järjestetään vain Joensuun kampuksella, osa vain Kuopion kampuksella. Katso opintojaksokuvaukset.

Kaikille yhteiset opintojaksot 15 op:
5525212 Yhteiskuntatieteellinen ajattelu 5 op (Joensuun kampuksella) tai 5524101 Sosiologian perusteet 5 op (Kuopion kampuksella)
5525205 Yhteiskuntatieteiden klassikot 5 op ****
5514210 Sosiologian menetelmäkirjallisuus, sivuaineopiskelijat 5 op   
Valinnaiset temaattiset opintojaksot 20 op, opiskelija valitsee seuraavista neljä sellaista opintojaksoa, joita ei ole jo käytetty johonkin muuhun opintokokonaisuuteen:
5111414 Modernin Suomen rakennemuutokset 5 op
5311528 Kriminologia 5 op
5514134A Antirasismin perusteet, osio 1, 1 op ja 5514134 Antirasismin perusteet, osio  2, 4 op (molemmat tehdään)
5514123 Suomalainen koulu 5 op
5514124 Tytöstä naiseksi 5op
5514262 Numerotiedon politiikka 5 op
5514223 Kasvatus ja koulutus yhteiskunnassa 5 op
5514239 Tiede ja teknologia yhteiskunnassa 5 op
5515263 Työelämä murroksessa 5 op
5514229 Uskonnon sosiologia 5 op
5514245 Valta ja hallinta 5 op
5525198 Vaihtuva temaattinen opintojakso, perusopinnot 5 op
5525298 Vaihtuva temaattinen opintojakso, aineopinnot 5 op
Muut mahdolliset temaattiset opintojaksot muut opintojaksot ilmoitetaan opetusohjelmassa.

**** Jos 5525205 Yhteiskuntatieteiden klassikot 5 op (tai aiemmassa opetussuunnitelmassa ollut 5524214 Sosiaalitieteiden klassikot 5 op) kuuluu pääaineen opintoihin, suoritetaan klassikoiden tilalla yksi sosiologian valinnainen temaattinen opintojakso, jota ei ole tehty johonkin toiseen kokonaisuuteen.