Oppaan Sivuaine: Yhteiskuntaoppi opetettavana aineena, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Yhteiskuntaoppi opetettavana aineena -opintokokonaisuus (61 op)

Yhteiskuntaoppi opetettavana aineena -opintokokonaisuus antaa pätevyyden opettaa yhteiskuntaoppia peruskoulussa, mikäli tutkintoihin sisältyvät myös vähintään 60 opintopisteen laajuiset aineenopettajan pedagogiset opinnot. Lukion yhteiskuntaopin opettamisen pätevyyden Yhteiskuntaoppi opetettavana aineena -opintokokonaisuus antaa siinä tapauksessa, että henkilö on lisäksi suorittanut vähintään yhden opetettavan aineen (esimerkiksi historia) perus-, aine- ja syventävät opinnot, joiden laajuus on yhteensä vähintään 120 opintopistettä.

 

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

Lisätietoja ja kokonaisuusmerkinnät: amanuenssi Ville Hamunen