Oppaan Sivuaine: Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopinnot, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopinnot 25 op

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopinnot ovat tarjolla vapaana sivuaineena Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille ja jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskeleville. Lisäksi perusopinnot ovat tarjolla avoimessa yliopistossa. Opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksoille WebOodissa.

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa: 

Sisältö

Asiakas- ja potilasturvallisuuden käsitteistö ja osa-alueet. Toimijat asiakas- ja potilasturvallisuudessa. Laadukas ja turvallinen hoito ja palvelu eri organisaatioissa ja organisaatiotasoilla. Asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittäminen.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopinnot 25 op koostuvat seuraavista opintojaksoista: 

4311021 Johdatus asiakas- ja potilasturvallisuuden perusteisiin, 5op

5513405 Laadukas ja turvallinen toimintakulttuuri, 5op 
4429560 Haavoittuvien ryhmien asiakas- ja potilasturvallisuus, 5op 
5426151 Asiakas- ja potilasturvallisuuden johtaminen, 5op
5426152 Asiakas- ja potilasturvallisuutta tukeva tiedonhallinta, 5op

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina. 

Opintokokonaisuuteen liittyvä neuvonta ja lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen amanuenssi Heli Kemppainen, heli.kemppainen(a)uef.fi

Opintokokonaisuuden koostaminen: sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen amanuenssi Heli Kemppainen, heli.kemppainen(a)uef.fi. Pyydä koostamista sähköpostitse sen jälkeen, kun kaikki opintokokonaisuuteen vaadittavat suoritusmerkinnät löytyvät opintosuoritusotteeltasi. Avoimen yliopiston opiskelijat pyytävät kokonaisuuden koostamista avoimesta yliopistosta.