Oppaan Sivuaine: Lääketaloustieteen perusopinnot, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Lääketaloustieteen perusopinnot 25 op

Perusopintokokonaisuudessa yhdistyvät taloustieteen päätöksentekoon liittyvä tutkimus, lääkkeiden markkinoille hyväksymiseen liittyvä taloudellinen arviointi ja myyntilupamenettely sekä taustalla oleva kliininen tutkimus (epidemiologia). Taloustieteen välineillä analysoidaan lääkemarkkinoiden rakennetta ja toimintaa, innovaatiokannustimia ja säätelyä sekä lääkäreiden päätöksentekoa lääkkeen määräämisessä. 

Perusopintokokonaisuus soveltuu sivuaineeksi terveystaloustieteen maisteritutkintoon sekä farmasian opiskelijoille erityisesti niille, jotka suuntaavat lääketoimialalle, teollisuuteen tai julkiseen hallintoon (STM, Kela, FIMEA). 

Lääketaloustieteen perusopintokokonaisuus toteutetaan farmasian ja sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen yhteistyönä. Valitse kokonaisuuteen vähintään 25 op.    

Lisätietoja Mervi Rantsi. Sovi pääaineesi HOPS-ohjaajasi kanssa siitä, miten korvaat tutkintorakenteessasi ne opintojaksot, jotka kuuluvat myös tähän perusopintokokonaisuuteen.  

Kun olet saanut lääketaloustieteen kokonaisuuden valmiiksi, pyydä sen koostaminen sähköpostilla sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen amanuenssilta (heli.kemppainen(a)uef.fi). 

Sisältö

Pakollisia:

5210110 Taloustieteen perusteet 6 op

Valitse lisäksi vähintään 19op alla olevista opintojaksoista.

5420101A UEF/MOOC: SOTE-talous, terveystaloustiede (ei terveystaloustieteen pääaineopiskelijoille)

5420101B Terveystaloustieteen perusteet (ei terveystaloustieteen pääaineopiskelijoille)

4214223 Lääkkeet terveydenhuollossa 5 op
4214206 Johdatus lääketaloustieteeseen 2 op
4214502 Lääketaloustiede 4 op
5420025 Lääketaloustieteen kirjallisuus 3-9 op
4422402 Epidemiologia I, 2 op
4217229 Lääkkeiden myyntiluvat 3 op

5420038 Toimialan taloustiede 5 op (ei terveystaloustieteen pääaineopiskelijoille)