Oppaan Sivuaine: Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot (25 op) ovat tarjolla vapaana sivuaineena Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijoille ja jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskeleville sekä avoimen yliopiston opiskelijoille. Opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksoille WebOodissa.

Sosiaali – ja terveyshallintotieteen perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

Sisältö

5410176 Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteen opiskeluun ja lähtökohtiin 5 op

5426101A Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään 3 op (MOOC)

5426101B Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 2 op

5410178 Johtamis- ja organisaatioteoriat 5 op

5425020A Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op

5410179 Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina. 

 

Opintokokonaisuuteen liittyvä neuvonta ja lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen amanuenssi Heli Kemppainen, heli.kemppainen(a)uef.fi


Opintokokonaisuuden koostaminen: sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen amanuenssi Heli Kemppainen, heli.kemppainen(a)uef.fi. Pyydä koostamista sähköpostitse sen jälkeen, kun kaikki opintokokonaisuuteen vaadittavat suoritusmerkinnät löytyvät opintosuoritusotteeltasi. Avoimen yliopiston opiskelijat pyytävät kokonaisuuden koostamista avoimesta yliopistosta Pia Koposelta, pia.koponen(a)uef.fi