Oppaan Sivuaine: Ympäristöpolitiikka, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA SIVUAINEENA

Ympäristöpolitiikkaa voi opiskella vapaasti sivuaineena (perus- ja aineopinnot). Ensin suoritetaan perusopinnot. Maantieteen ja ympäristöpolitiikan perusopinnot ovat yhteiset.

Opintoneuvonta ja opintokokonaisuusmerkinnät: Amanuenssi Outi Väyrynen.

Opintojen suorittaminen ja kurssikohtaiset kysymykset: Kunkin kurssin vastuuopettaja.

 

Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopinnot 25 op (5116090)

5116112 Maantieteiden perusteet 5 op

5119117 Ympäristöpolitiikan perusteet 3 op

5119118 Ympäristöpolitiikan perusteet, harjoitukset 2 op

5116107 Ihminen ja ympäristö 5 op

5116105 Kehityskriisi ja globalisaatio 2 op

5119119 Kansainvälinen ympäristöpolitiikka 3 op

5116106 Geoinformatiikan ja kartografian perusteet 5 op

 

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija on tutustunut alan tieteellisen ajattelun eri suuntauksiin, menetelmiin ja oppihistoriaan. Opiskelija on kehittänyt median ja arjen ympäristöjen kriittistä lukutaitoa ja osaa hyödyntää paikkaan sidottua tietoa.

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

 

Ympäristöpolitiikan aineopinnot sivuaineopiskelijalle (5119102)

Ympäristöpolitiikan aineopinnot sivuaineopiskelijalle 35 op (5119102)

Suorita seuraavat opintojaksot 25 op

5111414   Modernin Suomen rakennemuutokset 5 op

5116268   Tieteellisen ajattelun kurssi 5 op

5119121   Luonnonvarahallinta 5 op

5119120   Ympäristöpolitiikan prosessit ja käytäntö 5 op

5119449   Ympäristösosiologia 5op

 

Valitse seuraavista opintojaksoista 10 op

5119446   Talouden murrokset kestävään ja vähähiiliseen suuntaan 5 op

5119442   Paikallinen kestävä kehitys 5 op

5116259   Suomalaisen kaupunkiympäristön tilat ja ajat 5 op

5119447   Kiertotalous yhteiskunnallisena muutoksena 3 op + 2 op

5119444   Ympäristöpolitiikan erikoisteemat 1-5 op

5119145   Ihminen ja eläin 5 op