Oppaan Sivuaine: Sosiaalitieteet, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Sosiaalitieteet sivuaineena rakentuu sosiaalipedagogiikan, sosiaalipsykologian ja sosiologian tieteenalaopinnoista. Sosiaalitieteiden sivuaineopinnoissa painottuu erityisesti tieto hyvinvoinnin yksilöllisistä, yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista osatekijöistä ja niiden suhteista. Opetus järjestetään Kuopion kampuksella. Sosiaalitieteitä voi Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijat sekä jatkuvan oppijan oikeudella opiskelevat opiskella Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella pitkänä vapaasti valittavana sivuaineena eli siitä voi suorittaa perus- ja aineopinnot, yhteensä 60 op. Opiskelija voi suorittaa sosiaalitieteiden opetustarjonnasta myös yksittäisiä opintojaksoja. Avoimen yliopiston opiskelijat voivat suorittaa perusopinnot (25op).

HUOM! Sosiaalipedagogiikan, sosiaalipsykologian ja sosiologian pääaineopiskelijat eivät voi ottaa kokonaisuuksia tutkintoonsa.

Lisätietoja antaa amanuenssi Ella Heimonen.

 

Ajankohtaiset asiat ja tiedotus

Yhteiskuntatieteiden laitos tiedottaa ajankohtaisista asioista opiskelijoilleen laitoksen Yammer-ryhmissä. Yammer on laitoksen virallinen viestintäväylä. Sieltä opiskelijoiden tulee seurata ainakin oman oppiaineensa tiedotusryhmää.

Kuopion kampuksen Yammer-ryhmä: Sosiaalitieteet, opiskelijat Yammer-ryhmä
Opiskeluun ja opintoihin liittyvää infoa laitoksemme opintoyhteisössä: yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisö
Koronatilanteesta ja sen vaikutuksista tiedotetaan Kamussa sekä yliopistomme verkkosivuilla. Tilanteen vaikutuksista yhteiskuntatieteiden laitoksella annettavaan opetukseen tiedotamme Yammer-ryhmissämme sekä WebOodissa (opintojaksokuvaukset / opetustapahtumat).

Lisätietoja ja kokonaisuusmerkinnät: amanuenssi Ella Heimonen (ella.heimonen@uef.fi)

Opintokokonaisuutta haettaessa tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

Opiskelija voi yhteiskuntatieteiden laitoksen tarjoamissa opinnoissa vastata kuulusteluissa ja laatia kirjalliset työt opintojohtosäännössä määritetyllä kielellä. Yhteiskuntatieteiden laitoksella syventävien opintojen pro gradu -tutkielmat voidaan kirjoittaa joko suomen tai englannin kielellä. Englannin kieltä voi pro gradu -tutkielmissa käyttää painavista syistä (esimerkiksi pro gradu -tutkielmassa käytettävä aineisto on englanniksi). Tämä ei koske Border Crossing -maisteriohjelmassa tehtäviä pro gradu -tutkielmia, sillä maisteriohjelma on englanninkielinen. Opetussuunnitelmassa voidaan määrätä muistakin kielistä. Opintojohtosäännöstä poikkeavat määräykset on annettu opintojaksokuvausten yhteydessä. Vaikka opintojakson suorituskieli on suomi, voi opintojakson oppimateriaaleissa olla myös englanninkielistä aineistoa.