Oppaan Oikeustieteiden sivuaineopas, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oikeustieteet sivuaineena

Oikeustieteiden opinnot kuuluvat vapaan sivuaineoikeuden piiriin, eli oikeustieteiden opintojaksot ja -kokonaisuudet ovat avoimia kaikille yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Kokonaisuuksien suorittamisoikeutta ei tarvitse erikseen hakea eikä kokonaisuuksiin tarvitse ilmoittautua. Sen sijaan opintojaksoille ja tentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa. Tarkempia tietoja sivuaineopintojen suorittamisesta löytyy Oikeustieteiden opintoyhteisöstä. Opintojaksojen kuvaukset, vastuuhenkilöt, aikataulut ja tentit ilmoitetaan WebOodissa. Kokonaisuusmerkinnät pyydetään oikeustieteiden amanuensseilta:

Oikeustieteiden perus- ja aineopinnot

Sivuaineopinnot voidaan suorittaa eurooppaoikeudessa, finanssioikeudessa, hallinto-oikeudessa, lainsäädäntötutkimuksessa, rikos- ja prosessioikeudessa ja rikollisuuden tutkimuksessa, siviilioikeudessa sekä ympäristöoikeudessa. Opiskelija voi suorittaa perusopinnot (25 op) tai aineopinnot (yhteensä 60 op) haluamassaan oppiaineessa. Perus- ja aineopintojen vaatimukset sivuaineopiskelijoille ovat samat kuin pääaineopiskelijoille. Myös sivuaineopiskelijat suorittavat aineopintoihin pakollisena kuuluvan kandidaatin tutkielman ja seminaarin (10 op).

Perusopinnot voidaan suorittaa myös jollakin oikeustieteiden erityisaloista (ks. lista alla). Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet -välilehdeltä.

 

Eurooppaoikeuden perus- (5311101, 25 op) ja aineopinnot (5311102, 35 op)

Finanssioikeuden perus- (5311201, 25 op) ja aineopinnot (5311202, 35 op)

Hallinto-oikeuden perus- (5311301, 25 op) ja aineopinnot (5311302, 35 op)

Hyvinvointioikeuden perus- (5315101, 25 op) ja aineopinnot (5315102, 35 op)

Lainsäädäntötutkimuksen perus- (5311401, 25 op) ja aineopinnot (5311402, 35 op)

Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen perus- (5311501, 25 op) ja aineopinnot (5311502, 35 op)

Siviilioikeuden perus- (5311601, 25 op) ja aineopinnot (5311602, 35 op)

Ympäristöoikeuden perus- (5311701, 25 op) ja aineopinnot (5311702, 35 op)

 

Perusopinnot (vähintään 25 op) voidaan lisäksi suorittaa jollakin seuraavista erityisaloista:

Valtiosääntöoikeus (5311090, 25 op)

Lainvalmistelu (5311072, 25 op)

International Law (5311063, 25 cp)

Hyvinvointioikeus (5311051, 25 op)

Ulkomaalaisoikeus (5311074, 25 op)

Työ- ja virkamiesoikeus (5311052, 25 op)

Yritysjuridiikka (perusopinnot 5311053, 25 op ja aineopinnot 5311054, 35 op)

Kansainvälinen kauppaoikeus (5311055, 25 op)

Metsäoikeus (5311058, 25 op)

Informaatio- ja tietoteknologiaoikeus (5311064, 25 op)

Julkiset hankinnat (5311065, 25 op)

Kriminologia (5311068, 25 op)

Food Law and Policy (5311069, 25 cp)

Empiirinen oikeustutkimus (5311061, 25 op)

Oikeuspsykologia (2240400, 25 op + 5 op Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet)

Opetushallinto (2231000, 25 op)

Opintojakson voi liittää vain yhteen opintokokonaisuuteen eli sivuaineessa ei voi olla pääaineen tai muiden sivuaineiden kanssa samoja opintojaksoja. Pääaineeseen rinnastuvia opintokokonaisuuksia ei voi ottaa sivuaineeksi (esim. hallinto-oikeus pääaineena ja hyvinvointioikeus sivuaineena).

International Study Programme in Law (5311060, 25 cp) is taught in English.The programme is intended for both international and Finnish students who wish to familiarise themselves with judicial questions and legal practices. The programme offers a wide variety of courses in the different fields of law.