Oppaan Sivuaine: Terveystaloustieteen perusopinnot, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

5420017 Terveystaloustieteen perusopinnot 26 op

Terveystaloustieteen perusopinnot ovat tarjolla vapaana sivuaineena Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijoille ja jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskeleville. Lisäksi perusopinnot ovat tarjolla Avoimessa yliopistossa. Opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksoille weboodissa. 

Terveystaloustieteen perusopintokokonaisuus tutustuttaa taloustieteen peruskäsitteisiin ja niiden soveltamiseen terveyteen, hyvinvointiin ja sosiaali- ja terveyspalveluihin. Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän organisoinnin tarkasteluun tarvitaan hyvinvoinnin taloustieteen näkemystä, miksi markkinat epäonnistuvat, miten terveyteen tai toimintakykyyn liittyviä riskejä turvataan vakuutuksella tai verotuksella. Taloudellisen arvioinnin menetelmät yhdistävät palvelujen ja hoitokäytäntöjen kustannukset ja vaikuttavuuden ja tuottavat tietoa päätöksentekijöiden käyttöön hoitokäytäntöjen valintaan.  

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää kansantalouden toiminnan perusteet. Hän tunnistaa terveystaloustieteen keskeisten elementtien kuten tehokkuuden, tuottavuuden, oikeudenmukaisuuden ja taloudellisen organisoinnin kysymyksiä sosiaali- ja terveydenhuollossa ja hahmottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimintaa kokonaisuutena. Hän saa perusvalmiuksia muutamien sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kannalta keskeisten (rekisteri)tietokantojen käyttöön ja taloudellisten tietojen analysointiin niistä. Lisäksi opiskelija saa valmiuksia tieteelliseen kirjoittamiseen ja teoreettisen tiedon soveltamiseen.

Sisältö

5210110 Taloustieteen perusteet                                                              6 op

5420101A UEF/MOOC: SOTE-talous, terveystaloustiede                              1 op

5420101B Terveystaloustieteen perusteet                                                  4 op

5426101A Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään (MOOC)           3 op

5426101B Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä                                        2 op 

5420102 Julkistalouden perusteet                                                             5 op

5420040 Hoidon ja palvelujen taloudellinen arviointi                                   5 op

 

Lisätietoja yliopisto-opettaja Mervi Rantsilta (mervi.rantsi(a)uef.fi)

Opintokokonaisuuden koostaminen: sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen amanuenssi Heli Kemppainen, heli.kemppainen(a)uef.fi. Avoimen yliopiston opiskelijat: Pia Koponen, pia.koponen(a)uef.fi. Pyydä koostamista sähköpostitse sen jälkeen, kun kaikki opintokokonaisuuteen vaadittavat suoritusmerkinnät löytyvät opintosuoritusotteeltasi.