Oppaan Sivuaine: Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusopinnot, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusopinnot 25 op

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusopinnot (25 op) ovat tarjolla vapaana sivuaineena Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijoille ja jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskeleville. Lisäksi perusopinnot ovat tarjolla avoimessa yliopistossa. Opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksoille WebOodissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillisessa ympäristössä tarvitaan tiedonhallinnan asiantuntijoita, joilla on alan sisällön tuntemusta ja tietoteknistä osaamista. Perusopinnoissa perehdytään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään, sen tiedonhallintaan ja johtamiseen, tiedonhallinnan keskeisiin teorioihin ja menetelmiin, tietosuojaan ja turvaan sekä niiden soveltamiseen käytännössä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon vastuuhenkilönä toimii professori Kaija Saranto. Opinnot vanhenevat 10 vuodessa. 

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:

Sisältö

5425033A         Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan 1 op

5425033B         Monialainen kirjaaminen ja lainsäädäntö 1 op

5425033C        Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusteet 3 op

5425006         Tietosuoja ja -turva sosiaali- ja terveydenhuollossa 5 op

5425013         Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kirjallisuus 5 op

5426152         Asiakas- ja potilasturvallisuutta tukeva tiedonhallinta 5 op

5425031        Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ekosysteemi 5 op*

5426153         SNOMED CT, Peruskurssi 5 op*

(* vaihtoehtoisia)

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina

Opintokokonaisuuteen liittyvä neuvonta ja lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen amanuenssi Heli Kemppainen, heli.kemppainen(a)uef.fi

Opintokokonaisuuden koostaminen: sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen amanuenssi Heli Kemppainen, heli.kemppainen(a)uef.fi. Pyydä koostamista sähköpostitse sen jälkeen, kun kaikki opintokokonaisuuteen vaadittavat suoritusmerkinnät löytyvät opintosuoritusotteeltasi. Avoimen yliopiston opiskelijat pyytävät kokonaisuuden koostamista avoimesta yliopistosta Pia Koposelta, pia.koponen(a)uef.fi