Oppaan Varhaiskasvatuksen erityisopettajan maisteriopinnot (VEO-KM), 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAN MAISTERIOPINNOT (VEO-KM) 120 op + mahdolliset siltaopinnot

Varhaiskasvatuksen opettajat, joilla on kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, voivat hakeutua suorittamaan kasvatustieteen maisterin tutkintoa (pääaineena erityispedagogiikka). Maisterin tutkintoon sisältyvät erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuusopinnot.

Kasvatustieteen maisterin tutkintoon vaadittavat opinnot on mahdollista saada valmiiksi kahdessa vuodessa, mikäli opiskelija on jo suorittanut erityispedagogiikan aineopinnot. Mikäli erityispedagogiikan perus- ja/tai aineopinnot ovat suorittamatta, ne opiskellaan KM-tutkinnon siltaopintoina VEO-KM-opintojen aikana. Siltaopintoja ei sisällytetä KM-tutkintoon. Kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittanut voi jatkaa tieteellisiä jatko-opintojaan erityispedagogiikka pääaineena.

Erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot sisältyvät Varhaiskasvatuksen erityisopettajan maisterin tutkintoon (VEO-KM) tai vaadittaviin siltaopintoihin seuraavasti:

 

Opintojen ajankohtaisista asioista tiedotetaan yammer-ryhmässä VEO- ja VEO-sivuaineopiskelijat. Opintoihin liittyviä materiaaleja, kuten harjoitteluiden toteutusohjeet, löydät Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opintoyhteisöstä (sharepoint) materiaalit -välilehdeltä.

Opintoihin on erillinen haku ja valintamenettely.

 

Lisätietoja ja opintoneuvonta (kokonaisuusmerkinnät)

amanuenssi Elina Nykänen (elina.nykanen@uef.fi)