Oppaan Sivuaine: Historia, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

HISTORIA SIVUAINEENA

Historiaa voi opiskella vapaasti sivuaineena perus-, aine- ja syventävät opinnot. Historian perusopintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen valitaan aineopintoihin ja syventäviin opintoihin suuntautuminen joko Suomen tai yleiseen historiaan.

Historian perusopinnot (25 op) suoritettuaan opiskelija

Historian aineopinnot (35 op) suoritettuaan opiskelija

Historian syventävät opinnot (65 op) suoritettuaan opiskelija

Sivuaineopinnot aloitetaan Historiatieteen perusteilla (1 op), jolla opiskelija saavuttaa perusvalmiudet menetykselliseen historian opiskeluun. Opintojakson voi suorittaa neljänä ajankohtana vuodessa palauttamalla essee ennen jotakin seuraavista päivämääristä: 15.9., 15.11., 15.1. tai 15.3. Kunkin ajankohdan jälkeen esseet arvioidaan kolmen viikon kuluessa. Opintojakson hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä Historian esitykset- opintojaksoille osallistumiselle.

Opintoneuvonta ja opintokokonaisuuksien koostaminen: amanuenssi Ville Hamunen