Oppaan Sivuaine: Yleinen teologia, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Yleinen teologia sivuaineena 2021–2022

Yleisen teologian (läntisen teologian koulutusohjelmassa) sivuaineoikeus on vapaa. 

 

Yleisestä (läntisestä) teologiasta voi suorittaa perus- ja aineopinnot (25/35 op). Perus- ja aineopintoja on mahdollista suorittaa yhtä aikaa. Opiskelijan omyös mahdollista suorittaa sekä yleisen että ortodoksisen teologian perus- ja aineopinnot (25/35 op). 

 

Kaikissa opintojaksoissa ei välttämättä ole joka vuosi luento-opetusta. Vaihtoehtoiset suoritustavat löydät opintojaksokuvauksesta. Opintojaksojen tarkat kuvaukset löydät Erilliset opintokokonaisuudet -välilehdeltä. 

 

Klassisten kielten (Raamatun kreikka, Raamatun heprea, latina, joinain vuosina myös aramea tai syyria) opintojaksot ovat avoimia kaikille Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijoille.  

 

2421000S Yleisen teologian perusopinnot (sivuaine) 25 op: 

2411101 EKS perusopintoja: Uuden testamentin tutkimus 5 op 

2421201 KH perusopintoja: Johdatus kirkkohistorian tutkimukseen sekä varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan 5 op 

2421301 ST perusopintoja: Johdatus systemaattiseen teologiaan 2 op 

2421302 ST perusopintoja: Johdatus opin historiaan 3 op 

2421401 KT perusopintoja: Johdatus käytännöllisen teologiaan 2 op 

2421402 KT perusopintoja: Sielunhoito ja pastoraalipsykologia 3 op 

2411601 UTI perusopintoja: Uskonto käsitteenä ja tutkimuskohteena 2 op 

2411602 UTI perusopintoja: Moderni uskonnollisuus 3 op 

 

2422000S Yleisen teologian aineopinnot (sivuaine) 35 op: 

2411102N EKS perusopintoja: Vanhan testamentin tutkimus 4 op 

2411103N EKS perusopintoja: Raamatuntuntemus 1 op 

2411104S EKS perusopintoja: Raamatun tutkimuksen metodit ja tekstianalyysi sivuaineopiskelijoille 2op 

2421202 KH perusopintoja: Suomen kirkkohistoria 3 op 

2421203 KH perusopintoja: Kristinuskon historia keskiajalta nykypäivään 4 op 

2421303 ST perusopintoja: Johdatus reformaation ja modernin ajan teologiaan 3 op 

2421304 ST perusopintoja: Teologinen etiikka 2 op 

2421305 ST perusopintoja: Ekumeniikka 2 op 

2421403 KT perusopintoja: Uskontokasvatuksen perusteet 3 op 

2421404 KT perusopintoja: Diakonia ja jumalanpalveluselämä 4 op 

2411603 UTI perusopintoja: Euroopan uskonnollinen kenttä 3 op 

2411604 UTI perusopintoja: Maailmanuskonnot 4 op

 

Jos suoritat sekä yleisen että ortodoksisen teologian sivuaineopinnot, tai olet ortodoksisen teologian pääaineopiskelija, suorita yleisen teologian opinnot seuraavasti:  

 

2421100S Yleisen teologian perusopinnot (sivuaine) ortodoksisen teologian pää- ja sivuaineaineopiskelijoille 25 op 

2412010 Aineopintoja: Juuret Uudessa testamentissa 5 op 
2422005 Aineopintoja: Luterilaisuus Suomessa 5 op 
2421301 ST perusopintoja: Johdatus systemaattiseen teologiaan 2 op 
2421302 ST perusopintoja: Johdatus opin historiaan 3 op 
2421401 KT perusopintoja: Johdatus käytännöllisen teologiaan 2 op 
2421402 KT perusopintoja: Sielunhoito ja pastoraalipsykologia 3 op 
2411601 UTI perusopintoja: Uskonto käsitteenä ja tutkimuskohteena 2 op 
2412014 Aineopintoja: Uskonto ja globalisaatio 3 op
 

HuomOpintojaksot 2412010 Juuret Uudessa testamentissa, 2422005 Luterilaisuus Suomessa ja 2412014 Uskonto ja globalisaatio tehdään tähän perusopintokokonaisuuteen eri opintopistelaajuudella kuin mitä opintojaksokuvauksissa on ilmoitettu. Sovi suorituksesta opintojakson vastuuopettajan kanssa ennen kuin ilmoittaudut opintojaksolle. 

 

2422100S Yleisen teologian aineopinnot (sivuaine) ortodoksisen teologian pää- ja sivuaineopiskelijoille 35 op 

2412011 Aineopintoja: Juuret Vanhassa testamentissa 4 op 
2411103N EKS perusopintoja: Raamatuntuntemus 1 op (kaksoiskiinnitetään ort. teologian opinnoista – ei suoriteta uudestaan) 
2411104S EKS perusopintoja: Raamatun tutkimuksen metodit ja tekstianalyysi sivuaineopiskelijoille 2 op (kaksoiskiinnitetään ort. teologian opinnoista – ei suoriteta uudestaan) 
2421202 KH perusopintoja: Suomen kirkkohistoria 3 op 
2421203 KH perusopintoja: Kristinuskon historia keskiajalta nykypäivään 4 op 
2421303 ST perusopintoja: Johdatus reformaation ja modernin ajan teologiaan 3 op 
2421304 ST perusopintoja: Teologinen etiikka 2 op 
2421305 ST perusopintoja: Ekumeniikka 2 op 
2421403 KT perusopintoja: Uskontokasvatuksen perusteet 3 op 
2421404 KT perusopintoja: Diakonia ja jumalanpalveluselämä 4 op 
2411603 UTI perusopintoja: Euroopan uskonnollinen kenttä 3 op 
2412013 Aineopintoja: Perehtyminen yhteen maailmanuskontoon 4 op

 

 

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
  • ymmärtää miten uskontoa, etenkin kristinuskoa tutkitaan akateemisten menetelmien avulla
  • osaa kuvata teologian eri alueiden ja oppiaineiden keskeiset tutkimuskohteet, kysymyksenasettelun ja menetelmät
  • osaa hyödyntää niiden avulla saavutettuja olennaisia tutkimustuloksia kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen, koulun ja muun yhteiskunnan puitteissa.

Opintokokonaisuudet ja neuvonta:

Amanuenssi
Maiju Parviainen
maiju.parviainen@uef.fi
+358294452029

Avoimen yliopiston opiskelijat:

Suunnittelija
Kaisa Puustinen
kaisa.puustinen@uef.fi
+358505976634

 

 

Tiedotus:

Seuraa teologian opintoihin liittyvää tiedotusta Teologian opintoyhteisöstä (linkki avautuu uuteen ikkunaan) sekä Yammer-ryhmässä Teologian osasto (opiskelijat) (linkki avautuu uuteen ikkunaan).