Oppaan Sivuaine: Kansainvälistymisen opintokokonaisuus, 2018-19 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Huom! Tällä välilehdellä on lista kaikista opintojaksoista, joita tähän sivuaineoppaaseen on liitetty, mutta ei tietoa siitä, mihin moduuleihin ne voivat kuulua. Suositus: katso opintojaksokuvaukset ja aikataulut välilehden "Erilliset opintokokonaisuudet" kautta.Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Syventävät opinnot
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Kieli- ja viestintäopinnot
Laajenna Perusopinnot
Pienennä Yleisopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
1131019 Language Cafe, vetäjä 2 op  Opintopalvelut  
1131017 Osallistuminen kansainväliseen ainejärjestö- ja kerhotyöskentelyyn 1 op  Opintopalvelut  
2235240 Osallistuminen vaihtopienryhmätyöskentelyyn 2 op  Ohjaus (J)  
1131014 Toimiminen kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden vertaistuutorina 2 op  Opintopalvelut  
1131015 Toimiminen seniorituutorina 1-2 op  Opintopalvelut  
1131012 Toimiminen vertaistuutorina kansainvälisessä maisteriohjelmassa 2 op  Opintopalvelut  
2332530 Ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettuja opintoja 0 op / 0 ov  Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto  
1131013 Vaihto-opiskelijoiden vertaistuutorikoulutus 1 op  Opintopalvelut  
2131495 Venäläisen ja neuvostoliittolaisen kulttuurielämän muotoja 4 op  Vieraat kielet ja käännöstiede (J) Hae opetus ja tentit 
Laajenna Muu