Yleinen kuvaus Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaassa oleva opetus

Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.
Laajenna 2018-19
Pienennä 2019-20
    Laajenna Syventävät opinnot
    Laajenna Tieteell. jatkokoulutus
    Laajenna Perusopinnot