Oppaan Oikeustieteet, julkisoikeus (HTK/HTM), 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

OPINTO-OPAS 2021-2022: Oikeustieteet, julkisoikeus (HTK/HTM)

Opinto-opas 2021-2025 (Oikeustieteiden laitoksen osuus), HTK- ja HTM-tutkintojen rakenteet sekä tenttitaulukko löytyvät Oikeustieteiden opintoyhteisöstä.

HTK-tutkinnon rakenne (180 op)

 

Viestintä- ja aloitusopinnot 14 op

1131000  Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op
5311016  Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 1 op

8011852  Kirjoitusviestintää oikeustieteiden opiskelijoille 2 op

8011876  Puheviestintää oikeustieteiden opiskelijoille 2 op

8012852  Ruotsia oikeustieteiden opiskelijoille 4 op

8013853  Academic English for Law 4 op

Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op

Oikeusajattelun perusteet 15 op

5311026  Oikeustieteen perusteet 1 op

5311027  Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op

5311015  Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op

5311028  Johdatus oikeusteoriaan 4 op 

5311418  Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op

Yksityisoikeuden opinnot 15 op

5311636  Yksityisoikeuden perusteet 5 op

5311605  Sopimusoikeus 5 op

5311610  Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op

Julkisoikeuden opinnot 25 op

5311091  Valtiosääntöoikeus 5 op 

5311304  Yleishallinto-oikeus 5 op

5311204  Vero-oikeuden perusteet 5 op

5311104  Eurooppaoikeuden perusteet 5 op

5311704  Ympäristöoikeuden perusteet 5 op

Rikosoikeuden opinnot 5 op

5311526  Rikosoikeuden perusteet 5 op

Pääaineen perus- ja aineopinnot 60 op

(saa sisältää 19 op muita oikeustieteen opintoja)
Tarkemmat opintojaksoluettelot ovat oppiaineiden yhteydessä.

Valinnaisia opintoja 46 op

 

 

Pääaineet

Opiskelija voi suorittaa hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon pääaineenaan

eurooppaoikeus,
finanssioikeus,
hallinto-oikeus,
hyvinvointioikeus,
lainsäädäntötutkimus,
rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus,
siviilioikeus tai
ympäristöoikeus.

Pääaine valitaan toisen vuoden syksyllä (ilmoituslomake Oikeustieteiden opintoyhteisössä).

Ks. myös Opetus- ja Tentit-välilehdet.