Oppaan Sivuaine: Ravitsemustiede, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Lukuvuoden 2020-2021 Ravitsemustieteen sivuainekokonaisuuksiin tulee ilmoittautua WebOodissa 31.8.2020 mennessä.

Ravitsemustieteen perusopinnot 26 op

Perusopintokokonaisuuteen otetaan max. 20 Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Perusopintokokonaisuuteen sisältyvien opintojaksojen tarkemmat tiedot ja aikataulut löydät kunkin opintojakson kohdalta.

Ravitsemustieteen aineopinnot 35 op (edeltävinä opintoina tulee olla suoritettuna perusopinnot)

Aineopintokokonaisuudessa ei ole max.osallistujamäärää.

Aineopintokokonaisuuteen sisältyvien opintojaksojen tarkemmat tiedot ja aikataulut löydät kunkin opintojakson kohdalta.

HUOM! Sivuainekokonaisuuksiin ilmoittautumisen lisäksi tulee jokaiselle yksittäiselle opintojaksolle vielä ilmoittautua erikseen WebOodissa.