Yleinen kuvaus Opetus Tentit Opintojaksot

Opas täydentyy maaliskuun puoleenväliin saakka!

Huomioi, että kesäajan opinto-opas ei ole rakennettu oppiaineittain ja opiskelijan tulee huolehtia siitä, että hänen opintonsa ovat opetussuunnitelman ja hopsin mukaiset.

Opinnoissa on erilaisia opetusmuotoja: luentoja, kirjatenttejä, verkkotenttejä ja verkkokursseja. Kesän aikana voi tehdä myös tutkintoihin kuuluvia opinnäytteitä, harjoitteluja ja projektitöitä. Sovi näistä ohjaajan kanssa.  

Huomioi, että opintojakson suorittamiseksi kokonaan ei välttämättä riitä pelkän tentin teko, vaikka tentti olisi tarjolla kesän oppaassa! Opintojen suorituksiin liittyen on hyvä huomioida, että 15.6. – 15.8. välisenä aikana opintosuoritusten arvostelutulosten julkistaminen voi kestää normaalia pidempään (yli 3 viikkoa). Selvitä suoritustapa opintojaksokuvauksesta (seuraa kurssin tunnistelinkkiä WebOodissa) ja kysy tarvittaessa opettajalta lisätietoa.

Muista hyödyntää myös sähköiset tentit ja kesäajan yleiset tentit! Sähköinen tentti on auki koko kesän.

Kesäajan tutkinto-opintoihin voi saada opintotukea, lisätietoa täältä.

Tarjolla on myös yliopiston järjestämä kesäkoulu, UEF Summer School. Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijoille kurssit ovat maksuttomia. Lisätietoja löydät kesäkoulun verkkosivuilta.

Myös avoimen yliopiston ja kesäyliopistojen opetustarjonnasta löydät runsaasti opintomahdollisuuksia. Mikäli haluat hyödyntää opintoja tutkintoosi, tarkista opintojen soveltuvuus opinto-ohjaajasi kanssa. Avoin yliopisto ja kesäyliopistot perivät opintomaksuja. 

Urheiluakatemiaan kuuluvat opiskelijat voivat suorittaa urheiluakatemiaopintojaksoja (1132001, 1132002 ja 1132003) myös kesäisin. Nämä löytyvät oppaasta Opintojaksot-välilehdeltä.