Oppaan UEF Tohtorikoulu, 2017-18 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Opintojaksot

Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulun opinto-oppaassa on esitetty yliopiston kaikille jatko-opiskelijoille tarjottavat yleiset valmiustaito-opinnot.

Valmiustaito-opintojen tavoitteena on mm., että jatko-opiskelija