Oppaan Sivuaine: Mediapaja, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

MEDIAPAJA -opintokokonaisuus 2021–2022 


Sivuaineopiskelijan opas 


Opintokokonaisuuden järjestävät Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan humanistinen osasto sekä soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto.  
Mediapaja -kokonaisuus sisältää viisitoista 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa. Opintojaksoja voi suorittaa yksittäin tai sivuaineen laajuisena kokonaisuutena. Sivuaineen laajuiseen 25 opintopisteen opintokokonaisuuteen opiskelija suorittaa viisi vapaavalintaista opintojaksoa.  
Opintokokonaisuus kuuluu vapaan sivuaineoikeuden piiriin. Opintojaksoilla on rajoitettu opiskelijamäärä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä kunkin opintojakson kurssikuvauksessa esitetyllä tavalla.


Mediapaja -opintokokonaisuus tarjoaa katsauksen mediakasvatuksen perusteisiin sekä käytännönläheistä opetusta mediasisältöjen – kuvan, äänen, tekstien ja videoiden – omaehtoiseen tuottamiseen ja hyödyntämiseen opinnoissa ja työelämässä.  

2126400 Mediapaja -opintokokonaisuus 25 op

Valitse viisi seuraavista:


Ääni 
2127248 Ääni- ja käsikirjoittaminen 5 op 
2127245 Elokuvamusiikin tutkimus 5 op  
2127247 Soundscape and Environmental Cultural Studies 5 op  
2127251 Äänipostikortti 5 op  
2320471 Musiikkiteknologia 5 op


Kuva 
2126227 Kuvankäsittelyn tekniikat 5 op 
2310515 Luova kuvankäsittely 5 op


Video 
2126229 Videoilmaisu ja -tuotanto 5 op
2310516 Musiikkivideo 5 op


Mediajulkaiseminen 
2126225 Tietotekniikan harjoitukset 5 op  
2126226 Sähköinen julkaiseminen 5 op  
2126228 Mediakirjoittaminen 5 op  
 
Mediakasvatus 
2310513 Johdatus mediakasvatukseen ja digihyvinvointiin 5 op 
2310514 Mediataidot digitaalisissa oppimisympäristöissä 5 op 


Valinnainen opintojakso 
2127252 Mediapaja: valinnainen opintojakso 5 op (uusi kurssi)