Oppaan Sivuaine: Japanin kieli ja kulttuuri, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Humanistisen osaston opetus toteutetaan pääsääntöisesti etäopetuksena lukuvuoden 2020-21 ajan. Etäopetus voi sisältää livetapaamisia, joten ilmoittaudu opintojaksoille ja tarkasta opetustapahtuman aikataulu. 

JAPANIN KIELI JA KULTTUURI 2020-2021
Sivuaineopiskelijan opas

Oppiaineen yhteyshenkilöiden tiedot sivun alaosassa.

Japanin kielen ja kulttuurin opinnot aloitetaan kielen perusteista. Perusopinnot (30 op) suoritettuaan opiskelija kykenee muun muassa suoriutumaan päivittäisistä viestintätilanteista, pitämään helpohkoja esitelmiä ja kertomaan mielipiteitään sekä lukemaan helpohkoa tai keskitason japaninkielistä tekstiä. Hän tuntee Japanin kulttuurihistorian pääpiirteet sekä tarkemmin perinteisen kulttuurin eri osa-alueita.

Aineopintokokonaisuuden (35 op) suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet käyttää japanin kielen ja kulttuurin tuntemustaan työelämässä. Hän osaa etsiä tietoa kriittisesti ja syventää taitojaan itsenäisesti. Riippuen suorittamistaan opintojaksoista, opiskelija omaa kielen ja kulttuurin valmiudet toimia vaativissakin tehtävissä mm. matkailun ja liike-elämän aloilla tai opetusalalla. Aineopintokokonaisuus on mahdollista suorittaa kolmessa lukukaudessa, jolloin sekä  perus- että aineopinnot  voi suorittaa kolmessa lukuvuodessa. Japanin opiskelijoilla on myös hyvät mahdollisuudet syventää kielitaitoaan ja kulttuurin tuntemustaan opiskelijavaihdossa Japanissa.

OPINTO-OIKEUS

Japanin kielen ja kulttuurin opiskeluun vaaditaan sivuaineoikeus, jota täytyy hakea. Oppiaineessa on kuitenkin kolme opintojaksoa, jotka eivät vaadi sivuaineopinto-oikeutta: 2133007 Japanin kielen ja kulttuurin johdantoluennot, 2133011 Japanin perinteinen kulttuuri sekä 2133107 Japanin kirjallisuus.

Japanin kielen ja kulttuurin opinnot lähtevät johdantoluennoilla nollatasolta eli opiskelijoilta ei vaadita mitään edeltävää kielitaitoa. Oppiaine ei ole tarkoitettu japanin kielen natiivipuhujille eikä se ole mielekäs muillekaan, jotka jo ennestään hallitsevat japanin kielen.

Ks. sivuainevalinnan perusteet filosofisen tiedekunnan sivuaineoppaasta Kamussa. (Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Kaikille kielten pääaineopiskelijoille pakollista 2131934 Kielitieteen peruskurssia (5 op) suositellaan kaikille sivuaineopiskelijoille, sillä se tukee kielitieteellisten opintojen suorittamista.

OPINTOJEN RAKENNE

2133030 JAPANIN KIELI JA KULTTUURI, PERUSOPINNOT (30 op)
2133007 Japanin kielen ja kulttuurin johdantoluennot 2 op
2133010 Japanin kielen perusteet 1 6 op
2133003 Japanin kielen perusteet 2 7 op
2133008 Suullinen kielitaito 1 5 op
2133009 Kirjallinen kielitaito 1 5 op
2133011 Japanin perinteinen kulttuuri 5 op
Perusopintojen valinnaiset opintojaksot (ylimääräinen)
2133012 Japanin kielen ja kulttuurin perusopintoja, 1-10 op

2133100 JAPANIN KIELI JA KULTTUURI, AINEOPINNOT (35 op)
Pakollisia opintojaksoja ovat:
2133107 Japanin kirjallisuus, 5 op
2133112 Kirjallinen kielitaito 2, 5 op
2133113 Suullinen kielitaito 2, 5 op
2133101–2133104 Kanji-merkit 1–4, yht.16 op
Valinnaisia opintojaksoja ovat:
2133114 Ulkomaanharjoittelu Japanissa, 1-5 op
2133115 Japanin kielen ja kulttuurin aineopintoja, 1-10 op
2133116 Japanin kielen ja kulttuurin erityiskysymyksiä 1, 1–10 op
2133117 Japanin kielen ja kulttuurin erityiskysymyksiä 2, 1-10 op
2133118 Japanin kielen ja kulttuurin vierailuluennot, 1–10 op
2412015 Aineopintoja: Japanin perinteiset uskonnot, 4 op
2413622 UTI Syventävä kurssi: Maailmanuskonnot, 4 op
2133119 Japanin kirjallisuuden erityiskysymyksiä, 1-10 op

Yhteystiedot

Japanin kielen ja kulttuurin vastuuopettaja:

Terttu Rajala

Agora huone 148, terttu.rajala at uef.fi

Opintokokonaisuuksien sulkeminen:

Risto Helén, amanuenssi

Agora huone 142, risto.helen at uef.fi

TIEDOTUS

Seuraa käännöstieteen opintoihin liittyvää tiedotusta Humanistisen osaston opintoyhteisön sekä Yammer-ryhmän HUM (opiskelijat) kautta. (Linkki avautuu uuteen välilehteen.)