Oppaan Sivuaine: Monitieteiset ympäristöopinnot, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Monitieteiset ympäristöopinnot 2019-2020

Monitieteiset ympäristöopinnot on opintokokonaisuus, joka muodostaa laaja-alaisen ja yleissivistävän johdatuksen ympäristötieteisiin.
Opinnot soveltuvat kaikkien pääaineiden opiskelijoille ja ovat avoimia jokaiselle Itä-Suomen yliopistossa opiskelevalle.

Tarjolla on kaksi opintokokonaisuutta: monitieteisten ympäristöopintojen perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (25 op + 35 op).

Opintokokonaisuuden tavoitteena on tarkastella ympäristöongelmia ja ympäristönsuojelua monitieteisestä näkökulmasta ihmisen ja luonnon vuorovaikutusprosessina. Opinnot kehittävät valmiuksia ymmärtää ja käsitellä maailmanlaajuisia ja paikallisia ympäristöongelmia, niiden syitä ja seurauksia. Eri tieteenalojen tarjoamat näkökulmat muodostavat kokonaisuuden, jossa etsitään ratkaisuvaihtoehtoja ja toimintatapoja hyvän ympäristön saavuttamiseksi.

Monitieteisessä ympäristötutkimuksessa pyritään eri tieteenalojen vuorovaikutuksella ja monitieteisellä yhteistyöllä tuottamaan sellaista tietoa, joka auttaa ihmisiä huolehtimaan elinympäristöstään. Joensuun kampuksella ympäristöopintoihin sisältyykin kaikkien tiedekuntien opetusta. Ympäristöopintojen opintokokonaisuudet muodostuvat eri tiedekuntien ja oppiaineiden omasta ympäristöopetuksesta sekä ympäristöopintojen opintokokonaisuutta varten erikseen toteutetusta johdantokurssista. Ympäristöalan opintojen teemoja voi halutessaan syventää omassa pääaineessaan erikoistumalla ympäristökysymyksiin tai suorittamalla sivuaineopintoja jostakin ympäristötieteisiin kuuluvasta oppiaineesta.

Yhteystiedot

Opintokokonaisuuden johtaja: yliopistonlehtori Outi Ratamäki (outi.ratamaki(at)uef.fi)

Yksittäisten kurssien sisältöihin tai suoritustapoihin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä suoraan kyseisen kurssin vastuuopettajaan. Yhteystiedot löydät WebOodissa olevasta kurssikuvauksesta. 

Opintohallinnollisissa kysymyksissä (esim. opintokokonaisuuden koostaminen) voit olla yhteydessä amanuenssi Outi Väyryseen (Historia- ja maantieteiden laitos, outi.vayrynen(at)uef.fi).