Oppaan Sivuaine: Terveystaloustieteen aineopinnot, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Terveystaloustieteen aineopinnot sivuaineopiskelijoille (37op) 

 

 

5420031 Terveystaloustieteen perusopinnot 25 op

Terveystaloustieteen aineopinnot ovat tarjolla vapaana sivuaineena Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksoille weboodissa. 

Sisältö:

5420007 Taloustieteen matematiikka 4 op

5420237 Mikrotalous 6 op

5420035 Terveystaloustiede 10 op

5420034 Sosiaalitalous II 3 op

4214206 Johdatus lääketaloustieteeseen 2 op

4214502 Lääketaloustiede 4 op

5420011 Taloudellinen evaluaatio 8 op

 

Lisätietoja yliopistonlehtori Eila Kankaanpäältä (eila.kankaanpaa(a)uef.fi)

Opintokokonaisuuden koostaminen: sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen amanuenssi Heli Kemppainen, heli.kemppainen(a)uef.fi. Pyydä koostamista sähköpostitse sen jälkeen, kun kaikki opintokokonaisuuteen vaadittavat suoritusmerkinnät löytyvät opintosuoritusotteeltasi.

 

 

Opintokokonaisuuteen liittyvä neuvonta ja lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen amanuenssi Heli Kemppainen, heli.kemppainen(a)uef.fi

Opintokokonaisuuden koostaminen: sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen amanuenssi Heli Kemppainen, heli.kemppainen(a)uef.fi. Pyydä koostamista sähköpostitse sen jälkeen, kun kaikki opintokokonaisuuteen vaadittavat suoritusmerkinnät löytyvät opintosuoritusotteeltasi.