Oppaan Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma, TtM tai YTM, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma 2019-20

Maisteritutkinto koostuu sosiaali- ja terveyshallintotieteen syventävistä opinnoista (101 op) ja vapaavalintaisista opinnoista (19 op). Sosiaali- ja terveyshallintotieteessä sovelletaan hallinto- ja yhteiskuntatieteiden teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä. Koulutuksen sisältö keskittyy kolmeen kokonaisuuteen: vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut, integroiva johtaminen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tutkiminen ja kehittäminen. Näitä tarkastellaan sekä kotimaisesta että kansainvälisestä näkökulmasta. Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelijat voivat suunnata osaamistaan työelämän kiinnostuksensa mukaisesti.

 

Maisteritutkinnon tavoitteena on

 

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen HOPS-ohjaajana toimii Juha Rautiainen (juha.rautiainen(a)uef.fi) sekä opintonsa ennen 2017 aloittaneilla amanuenssi Heli Kemppainen (heli.kemppainen(a)uef.fi)