Oppaan Oikeustiede (ON/OTM), 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

OPINTO-OPAS 2019-2020: Oikeustiede, (ON/OTM)

Opinto-opas 2018-2021 (Oikeustieteiden laitoksen osuus), ON- ja OTM-tutkintojen rakenteet sekä tenttitaulukko löytyvät Oikeustieteiden opintoyhteisöstä.

Oikeustieteellisen alan tutkinnot (oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri) tuottavat kelpoisuuden tuomarin tehtäviin ja vastaaviin muihin yleisjuristitutkintoa edellyttäviin ammatteihin (esimerkiksi syyttäjä ja asianajaja). Yleisjuristitutkinnot (ON/OTM) ovat laaja-alaisia yleistutkintoja, joissa perehdytään kattavasti ja monipuolisesti kaikkiin keskeisiin oikeudenaloihin. Tutkinnoissa pääaine on oikeustiede. ON-tutkinnossa ei ole lainkaan sivuaine- tai valinnaisia opintoja. OTM-tutkintoon suoritetaan sivuaine- tai valinnaisia opintoja vähintään 35 op.