Oppaan Aika, tila ja ympäristö yhteiskunnassa -tohtoriohjelma, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Aika, tila ja ympäristö yhteiskunnassa -tohtoriohjelma

Historia- ja maantieteen laitoksen tutkimusmissiona on: ”Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitoksella tutkimme luonnonvarojen käytön ja ympäristösuhteen paikallisia edellytyksiä, raja- ja reuna-alueiden hyvinvointia ja kulttuurien kohtaamista sekä näiden yhteiskunnallista, maantieteellistä ja historiallista kehitysdynamiikkaa.” Tämän mukaisesti tohtoriohjelmassa tutkitaan menneisyyttä, tilaa maantieteellisenä käsitteenä ja ympäristöä yhteiskunnallisina ilmiöinä. Ohjelman edustamat tieteenalat ovat historia, maantiede ja ympäristöpolitiikka ja tohtoriohjelmaan hyväksytyt ja rekisteröityneet jatkotutkinnon tekijät ovat historia- ja maantieteiden laitoksen jatko-opiskelijoita. Tohtoriohjelman opiskelijaksi voivat siirtyä myös muiden pääaineiden opiskelijat muilta Itä-Suomen yliopiston laitoksilta ja tiedekunnista, joiden tutkimuksen orientaatio on painottunut historiatieteellisesti, maantieteellisesti tai ympäristöpolitiikan tutkimuksen suuntaan. Ohjelma rohkaisee ylittämään tieteenalojen rajat teorianmuodostuksen, metodologian ja tutkittavien aihepiirien tasoilla. Se pyrkii edistämään historia- ja maantieteiden laitoksen missiossa (ks. yllä) määriteltyjen aihepiirien tutkimusta mikä huomioidaan opetusta järjestettäessä. Ohjelma on kaksikielinen; kurssit ovat englannin- tai suomenkielisiä.

Tieteellisen jatkokoulutuksen suoritettuaan jatko-opiskelija on

Tohtoriohjelmassa suoritettavat tutkinnot

Tohtoriohjelmaan hyväksytty opiskelija voi suorittaa filosofian lisensiaatin (FL) tai yhteiskuntatieteiden lisensiaatin (YTL) ja filosofian tohtorin (FT) tai yhteiskuntatieteiden tohtorin (YTT) tutkinnot. FT-tutkinnon voi suorittaa kaikissa tohtoriohjelman pääaineissa. Tavoitetutkinnon vaihtoa voi anoa tohtoriohjelman verkkosivuilla olevalla lomakkeella. Lisensiaatin tutkinto on vapaaehtoinen välitutkinto, eikä sitä edellytetä osana tohtorintutkinnon opintoja. Lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava vähintään 50 opintopisteen laajuiset tutkimustyötä tai ammatillista kelpoisuutta tukevat opinnot joiden lisäksi on laadittava lisensiaatintutkimus tai väitöskirjatutkimus. Lisensiaatintutkimuksen tarkastustilaisuus voi olla julkinen tarkastus tai se voidaan arvostella tiedekunnassa tarkastuslausuntojen perusteella. Väitöskirjaa on aina puolustettava julkisesti väitöstilaisuudessa.

 

Tohtoriohjelman edustamat pääaineet ja suoritettavat tutkinnot:

Suomen historiaFLFT
Yleinen historiaFLFT
MaantiedeFLFT
YhteiskuntamaantiedeYTLYTT/FT
YmpäristöpolitiikkaYTLYTT/FT