Oppaan Sosiaalipedagogiikka Kuopio, YTM, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineena sosiaalipedagogiikka (YTM)

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 op ja se koostuu sosiaalipedagogiikan pääaineopinnoista, yhteiskuntatieteiden syventävistä tutkimusmenetelmäopinnoista sekä hyvinvoinnin asiantuntijuutta tukevista sivuaineopinnoista. Sosiaalipedagogiikan pääaineesta valmistuu yhteiskuntatieteiden maistereita, joilla on vahva sosiaalipedagoginen asiantuntemus, tutkijan valmiudet ja laaja yhteiskuntatieteellinen sivistys. Sosiaalipedagogisen asiantuntijuuden sovellusmahdollisuudet ovat laajat. Sosiaalipedagogiikan asiantuntijan työllisyysmahdollisuuksia on kaikenikäisten ihmisten parissa tehtävän työn kentillä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Ajankohtaiset asiat ja tiedotus

Yhteiskuntatieteiden laitos tiedottaa ajankohtaisista asioista opiskelijoilleen laitoksen Yammer-ryhmissä. Yammer on laitoksen virallinen viestintäväylä. Sieltä opiskelijoiden tulee seurata ainakin oman oppiaineensa tiedotusryhmää.

Kuopion kampuksen Yammer-ryhmä: Sosiaalipedagogiikka, opiskelijat Yammer-ryhmä
Opiskeluun ja opintoihin liittyvää infoa laitoksemme opintoyhteisössä: laitoksen opintoyhteisö
Koronatilanteesta ja sen vaikutuksista tiedotetaan Kamussa sekä yliopistomme verkkosivuilla. Tilanteen vaikutuksista yhteiskuntatieteiden laitoksella annettavaan opetukseen tiedotamme Yammer-ryhmissämme sekä WebOodissa (opintojaksokuvaukset / opetustapahtumat).

 

Kokonaisuusmerkinnät & opintoneuvonta

amanuenssi Ella Heimonen
Kokonaisuusmerkintä pyydetään sähköpostitse (ella.heimonen(at)uef.fi).


Opintokokonaisuutta haettaessa tulee ilmoittaa seuraavat tiedot: