Oppaan Sivuaine: Kansainvälistymisen opintokokonaisuus, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

KANSAINVÄLISTYMISEN OPINTOKOKONAISUUS 2021-2022

 

Opinto-oikeus

Kokonaisuus on vapaasti valittavissa, ts. sivuaineen opinto-oikeutta ei tarvitse hakea eikä osallistujien määrää ole rajattu. Opintokokonaisuus on  tarkoitettu ensisijaisesti suomenkielisille tai suomenkielisissä koulutuksissa opiskeleville (Syy: tässä kokonaisuudessa käsitteet, kuten vieras kieli, ulkomainen ja kansainvälinen perustuvat oletukseen, että Suomi on kotimaa.).

Osaamistavoitteet

Kansainvälistymisen opinnot suorittanut opiskelija

 • tiedostaa kulttuurien välisiä eroja ja niiden merkityksen vuorovaikutukselle
 • osaa tarkastella omaa kulttuuriaan vertailevasta näkökulmasta ja sopeuttaa käyttäytymistään ja viestintäänsä tilanteen mukaisesti
 • on saanut valmiuksia toimia globaalissa ja monikulttuurisessa työelämässä
 • on vahvistanut ja monipuolistanut kieli- ja viestintätaitojaan

Yhteyshenkilöt

Opintokokonaisuutta koordinoivat uraohjaaja/suunnittelija Hanna Reinikainen (Urapalvelut) ja suunnittelija NN (lokakuusta 2021 alkaen) (Filosofinen tiedekunta). Sähköposti: kv-opintokokonaisuus@uef.fi.

Opintokokonaisuuden sisältö

 • Opintokokonaisuuteen on valittava opintoja vähintään kahdesta moduulista yhteensä vähintään 25 op.
 • Yhdestä moduulista opintoja voi suorittaa enintään 16 op.
 • Ulkomailla suoritetuilla opinnoilla korvataan ensisijaisesti tutkintoon kuuluvia pakollisia opintoja; ylimääräiset opinnot voi liittää tähän kokonaisuuteen.
 • Opintokokonaisuuteen ei voi käyttää sellaisia opintojaksoja, jotka ovat sisältyneet tai sisältyvät toiseen opintokokonaisuuteen.
 • Opintokokonaisuuteen kiinnitettävät opintojaksot tulee olla suoritettu yliopisto-opintojen aikana.

HUOM! Kurssikuvaukset ja aikataulut näet Erilliset opintokokonaisuudet –välilehden kautta.

1131020, Kansainvälistymisen opintokokonaisuus (25-35 OP)

MODUULI 1: Kotikansainvälistyminen (enintään 16 op)

Toimiminen vertaistuutorina kansainvälisille opiskelijoille ja kouluttautuminen kv-opiskelijoiden vertaistuutoriksi

 • 1131022 Kansainvälisten maisteriopiskelijoiden tuutorikoulutus (2 op)
 • 1131012 Toimiminen kansainvälisten maisteriopiskelijoiden tuutorina (2 op)
 • 1131013 Vaihto-opiskelijoiden tuutorikoulutus (1 op)
 • 1131014 Toimiminen kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden tuutorina (2 op)
 • 1131015 Toimiminen seniorituutorina (1-2 op) (vain kv-opiskelijoille)

Kotimaassa suoritetut vieraskieliset opintojaksot, jotka eivät kuulu opiskelijan muihin opintokokonaisuuksiin.

Osallistuminen vierailevien luennoitsijoiden vieraskielisille luennoille ja saamalla osallistumisesta jonkin suoritusmerkinnän kyseisen oppiaineen käytäntöjen mukaisesti.

Ylioppilaskunnan kansainvälinen toiminta

 • 1131017 Osallistuminen kansainväliseen ainejärjestö- ja kerhotyöskentelyyn (1 op)
 • 1131019 Language Cafe, vetäjä (2 op)
 • 8015309 Language Cafe, osallistuja (1 op)

MODUULI 2: Kansainvälinen harjoittelu (enintään 16 op)

Moduulin 2 opintoja voi suorittaa opintojaksolla 1131021 Kansainvälinen harjoittelu (3-5 op), oman pää- tai sivuaineen kansainvälisellä työharjoittelulla tai muulla vapaavalintaisella kv-työharjoittelulla, jota ei ole kiinnitetty mihinkään opintokokonaisuuteen

MODUULI 3: Opinnot ulkomailla (enintään 16 op)

Yliopisto-opintojen aikana suoritettuja opintojaksoja ulkomaalaisessa korkeakoulussa. Yksittäiset kurssit, joilla ei voi korvata pakollisia tai vapaavalintaisia opintoja pää- tai sivuaineesta, voidaan sijoittaa kansainvälistymisen opintokokonaisuuteen. Vaihdossa suoritettuja korkeakoulutasoisia kieliopintoja voi käyttää myös moduuliin 5. HUOM! Ulkomailla suoritetuista opinnoista haetaan hyväksiluku omasta tiedekunnasta normaalin opintojen tunnustamismettelyn kautta (ohjeet: KAMU ->hakusana osaamisen tunnustaminen).

 • 2110001 Ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettuja opintoja (humanistinen osasto)
 • 2235992 Opintoja ulkomaisessa yliopistossa (ohjaus)
 • 2332530 Ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettuja opintoja (soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto)
 • 2410014 Opintoja ulkomaisessa yliopistossa (teologia)
 • 3010800 Opintoja yliopistossa ulkomailla (luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta)
 • 3129103 Opintoja muussa korkeakoulussa ulkomailla (biologia)
 • 3129104 Opintoja muussa korkeakoulussa ulkomailla (biologia)
 • 3210013 Ulkomaisessa yliopistossa suoritetut opinnot (biotieteet)
 • 3353505 Opintoja ulkomaisissa yliopistoissa (sovelletun fysiikan laitos)
 • 3515200 Opintoja yliopistossa ulkomailla (metsätiede)
 • 3710012 Ulkomaisessa yliopistossa suoritetut opinnot (ympäristötieteet)
 • 3710025 Ulkomaisessa korkeakoulussa suoritetut opinnot (ympäristötieteet)
 • 4213102 Ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettuja opintoja (farmasia)
 • 4317004 Opintoja ulkomaisissa yliopistoissa (hoitotiede)
 • 4410003 Ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettuja opintoja (lääketiede)
 • 4430033 Ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettuja opintoja (hammaslääketiede)
 • 4443300 Ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja opintoja (ergonomia)
 • 4445230 Ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettuja opintoja (liikuntalääketiede)
 • 4451012 Ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettuja opintoja (kansanterveystiede)
 • 4451018 Ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettuja opintoja (terveyden edistäminen)
 • 4460503 Ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettuja opintoja (ravitsemustiede)
 • 5010002 Ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettuja opintoja (yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta)

 

MODUULI 4: Kulttuurien tuntemus ja monikulttuurisuus (enintään 16 op)

Alla mainittujen kurssien lisäksi kokonaisuuteen voi valita myös muita kulttuurien väliseen kohtaamiseen ja viestintään liittyviä opintoja, joita ei ole liitetty muihin opintokokonaisuuksiin. Moduuliin voi sisällyttää myös ulkomaisissa korkeakouluissa tai yhteistyöverkostoissa suoritettuja eri kulttuurien tuntemukseen tai kohtaamiseen liittyviä kursseja, esim. UniPid-, UArctic-, NOVA- ja Epic Challenge-opintoja. HUOM! Muualla suoritetuista opinnoista haetaan hyväksiluku omasta tiedekunnasta normaalin aiempien opintojen osaamisen tunnustamismenettelyn kautta (ohjeet: KAMU ->hakusana osaamisen tunnustaminen).

 • 2235240 Osallistuminen vaihtopienryhmätyöskentelyyn (2 op)
 • 2321104 Introduction to intercultural encounters (5 op)
 • 2321101 Intercultural communication competence (5 op)
 • 2321102 Components of cultural multiplicity (5 op)
 • 2321105 Ethics in intercultural interaction (5 op)
 • 2321103 Multicultural project (5 op)
 • 2411603 UTI perusopintoja: Euroopan uskonnollinen kenttä (3 op)
 • 2411604 UTI perusopintoja: Maailman uskonnot (4 op)
 • 2120222 Kulttuurintutkimuksen näkökulmia (5 op)
 • 2125133 Monikulttuurisuus ja muuttoliikkeet (5 op)
 • 2128124 Etnisyys, monikulttuurisuus ja sukupuoli (5 op)
 • 2132216 Kulttuurintuntemus (ruotsi) (5 op)
 • 2131411 Johdatus venäjän opintoihin (3 op)
 • 2131409 Venäjän historia ja kulttuuri (3 op)
 • 2131422 Venäjän kirjallisuus ja yhteiskunta (3 op)
 • 2131526 1800-luvun venäläinen kirjallisuus (3 op)
 • 2131518 Venäjän kulttuurihistorian kysymyksiä (3 op)
 • 2131495 Russian National Profile and Culture in the Cross-Cultural Aspect (4 op)
 • 2120231 Muuttoliikkeet ja moninaisuus Suomessa: esimerkkinä Suomen venäjänkieliset (5 op)
 • 2132637 Ranskan 1600-1800-luvun kirjallisuus (3 op)
 • 2132522 Ranskan 1900- ja 2000-luvun kirjallisuus (5 op)
 • 2132523 Ranskan kulttuuri (3 op)
 • 2132627 Ranskan historia (3 op)
 • 2130921 Johdanto saksan opintoihin (3 op)
 • 2130916 Kulttuurityöpaja I (saksa) (5 op)
 • 2130922 Kulttuurityöpaja I saksa (3 op)
 • 2131046 Saksankielisten maiden tuntemus (3 op)
 • 2131037 Saksankielisten maiden tuntemus (5 op)
 • 2133011 Japanin perinteinen kulttuuri (5 op)
 • 2133107 Japanin kirjallisuus (5 op) 
 • 8014205 Kiinalainen kulttuuri- ja tapatieto (2 op)
 • 516104 Approaching Culture: Encounters, Representations, Cultural Identities (5 op)*
 • 5516127 Introduction to Global Ethics (5 op)*
 • 5516122 Racism, Prejudice and Cultural Discrimination (5 op)*

*= ensisijaisesti Border Crossing -maisteriohjelman ja yhteiskuntatieteiden vaihto-opiskelijoille; muille vain, jos ryhmiin mahtuu

MODUULI 5: Kielitaito-opinnot (enintään 16 op)

Alla mainittujen kurssien lisäksi kokonaisuuteen voi valita myös muita kielitaito-opintoja, joita ei ole liitetty muihin opintokokonaisuuksiin. Opinnot voivat olla ulkomaisissa korkeakouluissa opiskelijavaihdossa suoritettuja kielitaito-opintoja, mahdollisia muita kielikeskuksessa suoritettuja tai hyväksiluettuja kieliopintoja (pois lukien tutkintoon pakollisina kuuluvat kurssit sekä kertauskurssit) sekä opetusyhteistyönä muissa kotimaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa UEF:n opiskelijoille tarjolla olevia vapaavalintaisia kielten opintojaksoja.

 • 2133007 Japanin kielen ja kulttuurin johdantoluennot (2 op)
 • 8014251 Latinan peruskurssi (2 op)
 • 8014201 – 8014202 Kiina 1 – 2 (4 op/kpl)
 • 8014051 – 8014054 Ranska 1 – 4 (4 op/kpl)
 • 8014064 Ranska 1 (KiVANET) 3 op
 • 8014065 Ranska 2 (KiVANET) 3 op
 • 8014062 Ranskan ääntämiskurssi 3 op
 • 2130919 Saksa haltuun! (5 op)
 • 8014001 – 8014004 Saksa 1 – 4 (4 op/kpl)
 • 8014012 KiVAKO, saksa, B1: das Studium 1 op
 • 8014101 – 8014104 Venäjä 1 – 4 (4 op/kpl)
 • 8014151 – 8014154 Espanja 1 - 4 (4 op/kpl)
 • 8014161 Espanja 3 (KiVANET) 3 op

Neuvonta ja opintokokonaisuuden sulkeminen:

kv-opintokokonaisuus@uef.fi

Kokonaisuusmerkintää hakiessasi ilmoita nimesi, opiskelijanumerosi ja mitä opintoja haluat kokonaisuuteen liitettävän.