Oppaan Sivuaine: Opetushallinto, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

2231000 Opetushallinto (väh. 25 op)

Monitieteisen opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on saanut asetuksen Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) edellyttämät perustiedot ja -valmiudet toimia koulujen ja oppilaitosten johtotehtävissä sekä muissa opetusalan hallinnollisissa tehtävissä. Opiskelija tuntee opetushallintoa koskevan keskeisen lainsäädännön ja osaa toimia opetushallinnon suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä.

Opintokokonaisuuden suorittaminen täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2.4 § säädetyn vaatimuksen rehtorilta vaadittavista opinnoista. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevassa asetuksessa (2 §) todetaan, että: "rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on: 1) ylempi korkeakoulututkinto; 2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus; 3) riittävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä 4) opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus."

Sivuaineopinnot ovat avoimet kaikille Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille. Opintokokonaisuudelle ei tarvita ennakkoilmoittautumista. Opetushallinnon opintoihin kuuluu kaikille pakollisia (16 op) ja vapaavalintaisia opintojaksoja (vähintään 9 op). Oikeustieteen perusteet -opintojakso on pakollinen edeltävä opinto Yleishallinto-oikeus-opintojaksolle. Opiskelijaa suositellaan aloittamaan kaikille pakolliset opinnot Oikeustieteen perusteet - ja Yleishallinto-oikeus -opintojaksoilla. Tarkista myös muut mahdolliset opintojaksojen pakolliset edeltävät opinnot opintojaksokohtaisesti.

Opintokokonaisuuteen ei voi käyttää sellaisia opintojaksoja, jotka ovat sisältyneet tai sisältyvät toiseen opintokokonaisuuteen tai tutkintoon. Lisäksi on huomioitava, että Opetushallinnon opintokokonaisuus ei voi koostua yksinomaan oikeustieteiden laitoksen tarjoamista opintojaksoista.

 

Pakolliset opintojaksot (16 op)

5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op

5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op

5311307 Virkamiesoikeus 5 op

5311316 Koulutusoikeus 5 op

 

Valinnaiset opintojaksot (väh. 9 op)

5311305 Informaatio-oikeus 5 op (ei tarjolla avoimen yliopiston opiskelijoille) (huomaa opintojakson suorittamisen uudet edelletykset)

5311209 Finanssihallinto-oikeus 5 op (huomaa opintojakson suorittamisen uudet edelletykset)

5311306 Kuntaoikeus 5 op

2230331ab Arviointi kehittämisen tukena 5 op

2230211 Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä 3 op

2230332 Osaamisen ja organisaation kehittäminen työelämässä 5 op

2240269 Työelämän psykologia I 5 op

5210104 Johtamisen perusteet 6 op

 

Lisätietoja ja opintoneuvonta (kokonaisuusmerkinnät)

Amanuenssi Elina Nykänen elina.nykanen@uef.fi
Kohderyhmä: sivuaineopiskelijat, jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskelevat
Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden ja psykologian osasto

 

Lisätietoja ja opintoneuvonta (kokonaisuusmerkinnät), avoimen yliopiston opiskelijat

Suunnittelija Sari Hakkarainen sari.hakkarainen@uef.fi  puh. 050 4668554
Koulutussihteeri Iina Airaksinen iina.airaksinen@uef.fi puh. 050 464 9747
Kohderyhmä: avoimen yliopiston opiskelijat
Vastuuyksikkö: Jatkuvan oppimisen keskus