Oppaan UEF Tohtorikoulu, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Opintojaksot

Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulun opinto-oppaassa on esitetty yliopiston kaikille jatko-opiskelijoille tarjottavat yleiset valmiustaito-opinnot.

Valmiustaito-opintojen tavoitteena on mm., että jatko-opiskelija

HUOM! Opintojaksoja koskeva tiedotus tapahtuu WebOodin kautta. Tarkista siis, että perustiedoissasi ensisijaisena sähköpostina se on sähköposti, jota todellisuudessa käytät.