Oppaan Sivuaine: Ortodoksinen teologia, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Ortodoksinen teologia sivuaineena 2021–2022

Ortodoksisen teologian sivuaineoikeus on vapaa. 

 

Ortodoksisesta teologiasta voi suorittaa perus- ja aineopinnot (25/35 op). Perus- ja aineopintoja on mahdollista suorittaa yhtä aikaa. Opiskelijan omyös mahdollista suorittaa sekä ortodoksisen että yleisen (läntisen) teologian perus- ja aineopinnot (25/35 op). 

 

Kaikissa opintojaksoissa ei välttämättä ole joka vuosi luento-opetusta. Vaihtoehtoiset suoritustavat löydät opintojaksokuvauksesta. Opintojaksojen tarkat kuvaukset löydät Erilliset opintokokonaisuudet -välilehdeltä. 

 

Klassisten kielten (Raamatun kreikka, Raamatun heprea, latina, joinain vuosina myös aramea tai syyria) opintojaksot ovat avoimia kaikille Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijoille.

 

2431000S Ortodoksisen teologian perusopinnot (sivuaine) 25 op 

2411101 EKS perusopintoja: Uuden testamentin tutkimus 5 op 

2421201 KH perusopintoja: Johdatus kirkkohistorian tutkimukseen sekä varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan 5 op 

2431301N ST perusopintoja: Dogmatiikka ja dogmihistoria 5 op 

2431401N KT perusopintoja: Johdatus liturgiseen teologiaan 5 op  

2431704 KM perusopintoja: Johdatus ortodoksiseen kirkkomusiikkiin, 2 op 

2411602 UTI perusopintoja: Moderni uskonnollisuus 3 op 

  

2432000S Ortodoksisen teologian aineopinnot (sivuaine) 35 op 

2411102N EKS perusopintoja: Vanhan testamentin tutkimus 4 op 

2411103N EKS perusopintoja: Raamatuntuntemus 1 op 

2411104S EKS perusopintoja: Raamatun tutkimuksen metodit ja tekstianalyysi sivuaineopiskelijoille 2 op 

2431202 KH perusopintoja: Ortodoksisuus Karjalassa ja Suomessa 3 op 

2431203 KH perusopintoja: Johdatus ortodoksisuuteen ja Venäjän kirkon historiaan 4 op 

2431307 ST perusopintoja: Patristiikka 3 op 

2431306 ST perusopintoja: Ikoniteologia 2 op 

2431305 ST perusopintoja: Etiikka ja asketiikka 2 op 

2431403N KT perusopintoja: Pastoraaliteologia 2 op 

2431406 KT perusopintoja: Uskonnonpedagogiikka ja homiletiikka 5 op  

2431701 KM perusopintoja: Varhaiskristillinen kausi ja Bysantti 3 op 

2411604 UTI perusopintoja: Maailmanuskonnot 4 op

 

Jos suoritat sekä ortodoksisen että yleisen teologian sivuaineopinnot, tai olet läntisen teologian pääaineopiskelija, suorita ortodoksisen teologian opinnot seuraavasti:  

 

2431100S Ortodoksisen teologian perusopinnot (sivuaine) läntisen teologian pää - ja sivuaineopiskelijoille 25 op 

2412010 Aineopintoja: Juuret Uudessa testamentissa 5 op 
2432004 Aineopintoja: Karjala ja Suomi 5 op 
2431301N ST perusopintoja: Dogmatiikka ja dogmihistoria 5 op 
2431401N KT perusopintoja: Johdatus liturgiseen teologiaan 5 op  
2431704 KM perusopintoja: Johdatus ortodoksiseen kirkkomusiikkiin, 2 op  
2412014 Aineopintoja: Uskonto ja globalisaatio 3 op 

 

HuomOpintojaksot 2412010 Juuret Uudessa testamentissa, 2432004 Karjala ja Suomi ja 2412014 Uskonto ja globalisaatio tehdään tähän perusopintokokonaisuuteen eri opintopistelaajuudella kuin mitä opintojaksokuvauksissa on ilmoitettu. Sovi suorituksesta opintojakson vastuuopettajan kanssa ennen kuin ilmoittaudut opintojaksolle. 

 

2432100S Ortodoksisen teologian aineopinnot (sivuaine) läntisen teologian pää - ja sivuaineopiskelijoille 35 op 

2412011 Aineopintoja: Juuret Vanhassa testamentissa 4 op 
2411103N EKS perusopintoja: Raamatuntuntemus 1 op (kaksoiskiinnitetään yleisen teologian opinnoista – ei suoriteta uudestaan) 
2411104S EKS perusopintoja: Raamatun tutkimuksen metodit ja tekstianalyysi sivuaineopiskelijoille 2 op (kaksoiskiinnitetään yleisen teologian opinnoista – ei suoriteta uudestaan) 
2431202 KH perusopintoja: Ortodoksisuus Karjalassa ja Suomessa 3 op 
2431203 KH perusopintoja: Johdatus ortodoksisuuteen ja Venäjän kirkon historiaan 4 op 
2431307 ST perusopintoja: Patristiikka 3 op 
2431306 ST perusopintoja: Ikoniteologia 2 op 
2431305 ST perusopintoja: Etiikka ja asketiikka 2 op 
2431403N KT perusopintoja: Pastoraaliteologia 2 op 
2431406 KT perusopintoja: Uskonnonpedagogiikka ja homiletiikka 5 op  
2431701 KM perusopintoja: Varhaiskristillinen kausi ja Bysantti 3 op 
2412013 Aineopintoja: Perehtyminen yhteen maailmanuskontoon 4 op

 

 

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
  • ymmärtää miten uskontoa, etenkin kristinuskoa tutkitaan akateemisten menetelmien avulla
  • osaa kuvata ortodoksisen teologian eri alueiden ja oppiaineiden keskeiset tutkimuskohteet, kysymyksenasettelun ja menetelmät
  • osaa hyödyntää niiden avulla saavutettuja olennaisia tutkimustuloksia kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen, koulun ja muun yhteiskunnan puitteissa.

Opintokokonaisuudet ja neuvonta:

Amanuenssi
Maiju Parviainen
maiju.parviainen@uef.fi
+358294452029

Avoimen yliopiston opiskelijat:

Suunnittelija
Kaisa Puustinen
kaisa.puustinen@uef.fi
+358505976634


 

Tiedotus:

Seuraa teologian opintoihin liittyvää tiedotusta Teologian opintoyhteisöstä (linkki aukeaa uuteen ikkunaan) sekä Yammer-ryhmässä Teologian osasto (opiskelijat) (linkki avautuu uuteen ikkunaan).