Oppaan Sivuaine: Tieto- taide- ja taitopedagogiikka varhaiskasvatuksessa, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Yleinen kuvaus

Tiede-, taide- ja taitopedagogiikka varhaiskasvatuksessa sivuainekokonaisuus on kohdistettu varhaiskasvatuksen opettajille sekä esiopetuksen opettajille, mutta siinä on huomioitu myös alle kolmivuotiaiden lasten oppimisen, kasvun ja kehityksen tukeminen. Sivuainekokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää tiede-, taide- ja taitopedagogiikkaa laaja-alaisesti osana varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin kokonaisvaltaista pedagogista toimintaa. 

Tavoitteet

Sivuainekokonaisuuteen valitaan 10 opiskelijaa. Sivuaineeseen on erillinen haku.