Oppaan Sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten tohtoriohjelma, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten tohtoriohjelma (SCE) on Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan ja yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan yhteinen monitieteinen tohtoriohjelma. Tohtoriohjelma on suunnattu tohtoriopiskelijoille, joiden tutkimus kohdistuu erilaisiin kulttuurisiin, sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin muuttuvissa ympäristöissä.

Tohtorikoulutuksen pääasiallinen tavoite on antaa jatko-opiskelijalle valmiudet toimia tutkijan tehtävässä. Lisäksi se antaa valmiuksia myös muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin. SCE-tohtoriohjelmassa suoritettavan jatkotutkinnon tutkintovaatimukset on kuvattu alla olevassa taulukossa. Väitöskirjan lisäksi tutkintoon kuuluu 50 opintopisteen verran jatko-opintoja. Opinnot koostuvat tutkijan työssä tarvittavista yleisistä valmiustaito-opinnoista ja tutkimustyötä tukevista tieteen ja tutkimusalan opinnoista. Soveltuvan lisensiaatin tutkinnon suorittaneelta ei vaadita tohtorin tutkinnon suorittamiseen muita opintoja kuin väitöskirja.

Suoritettavista ja hyväksyttävistä opinnoista sovitaan aina pääohjaajan kanssa, ja ne kirjataan tohtoriopiskelijan henkilökohtaiseen jatko-opintosuunnitelmaan. Jatko-opinnoiksi voidaan sopimuksen mukaan hyväksyä muidenkin kuin Itä-Suomen yliopiston järjestämää koulutusta. Opinnot tehdään yleensä ensimmäisen 2–4 vuoden aikana, mutta niiden tulisi olla suoritettuina viimeistään siinä vaiheessa, kun jättää väitöskirjan esitarkastukseen. Ennen tohtorin tutkinnon hakemista tutkintoon kuuluvat opinnot tulee sulkea kokonaisuuksiksi. Kun haluat sulkea jatko-opinnot, ota yhteyttä tohtoriohjelman koordinaattoriin.

Seuraa opintoihin liittyvää tiedotusta SCE:n Yammer-ryhmässä. Jatko-opiskelijoille tarkoitetuista, yleisiin valmiustaito-opintoihin soveltuvista kieli- ja viestintäopinnoista löydät lisätietoa kielikeskuksen opintoyhteisöstä. Tutustu myös yliopiston kirjaston tarjoamiin kattaviin tutkimuksen tukipalveluihin.

Opintoneuvontaa antaa tohtoriohjelman koordinaattori Salli Anttonen, salli.anttonen(at)uef.fi.

 

1. VÄITÖSKIRJA TAI LISENSIAATINTUTKIMUS 
2. TUTKIMUSTYÖTÄ TUKEVAT JATKO-OPINNOT50 OP

 

a) 2015300 YLEISET VALMIUSTAITO-OPINNOT

 

10-15 op

 
1145003 Tutkimusetiikan perusteet, 1 op - pakollinen opintojakso kaikille jatko-opiskelijoille
8010061 Conference English, 3 op
8010064 English for Doctoral Students, 4 op
8010051 Mediaviestintä jatkokoulutettaville, 2 op
8010053 Puheviestintä jatkokoulutettaville 2 op
8010052 Tieteellinen kirjoittaminen jatkokoulutettaville, 2 op
8022020 Research Information Retrieval and Management/Tutkimuksen tiedonhaku ja -hallinta, 2 op
8022030 Open Science, 1 op
1145018 Doctoral Studies, Career and Networking, 1 op
1145012 Business for PhD Students, 2 op
1145020 Interactive Leadership, 1 op
1145006 Research Project Management, 2 op
1145010 Research Supervision 1 op
1145001 Seminar for Doctoral Students and Supervisors, 1 op
TAI muita yleisiä valmiustaito-opintoja sopimuksen mukaan
 

 

b) 2015400 TIETEEN JA TUTKIMUSALAN OPINNOT

 

35-40 op

 

Menetelmäopintoja vähintään 5 opintopistettä:

2011112 Kvalitatiivisen tutkimuksen metodologiset perusteet jatko-opiskelijoille, 5 op
5012012 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät jatko-opiskelijoille, 5 op
2013235 Haastatteluaineiston hankinta ja analysointi, 2 op
2013232 Laadullisen tekstiaineiston analyysi Atlas-ti ohjelmalla, 1 op
2013231 Mixed methods, 3 op
2011113 Kvantitatiivisten menetelmien kurssi jatko-opiskelijoille, 5 op
5010108 Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 2, 5 op
5010107 Tilastollisten menetelmien työpaja jatko-opiskelijoille, 5 op
2013236 Mplus-ohjelman ja rakenneyhtälömallien peruskurssi, 3 op
2013238 Mplus- jatkokurssi, 3 op
5210361 Structural Equation Modeling, 4 op
2011116 Conducting human behavioural intervention studies, 2 op
2015221 Metodiopinnot (SCE) (ohjaajan kanssa erikseen sovittu suoritustapa)
TAI muita ohjaajan kanssa sovittuja perustutkinto- tai jatko-opintojen tutkimusmenetelmäopintoja

 

Pakolliset seminaarit 10 opintopistettä:

2015216 Tutkijaseminaari (SCE), 5 op
2015212 Kevätkoulu (SCE), 5 op

 

2015241 Akateemiset työelämätaidot vähintään 5 opintopistettä:

Akateemisia työelämätaito-opintoja voi suorittaa seuraavilla vapaasti valittavilla opintojaksoilla:
2015262 How to write a research plan?, 2 op
2015242 How to write an article?, 2–5 op
2015246 Translating research material, 2 op
5012030 Tutkimusrahoituksen hakuvalmennus, 1 op

Opintopisteitä saa myös akateemisiin tilaisuuksiin, koulutuksiin ja muuhun toimintaan osallistumisesta (esim. konferenssiesitelmät, akateemiset julkaisut ja opetustehtävät, yliopistopedagoginen koulutus).

 
 

2015261 Tutkimusta tukevat opinnot (SCE)

Tutkimusta tukeviin opintoihin voi tehdä oman tieteen- ja tutkimusalan opintoja (0-25 op).