Oppaan Sivuaine: Saksan kieli, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

SAKSAN KIELI JA KULTTUURI 2021-2022
SIVUAINEOPISKELIJAN OPAS

Oppiaineen yhteyshenkilöiden tiedot löytyvät sivun alareunasta.

Saksan kielen sivuaineopinnot antavat yleisten työelämävalmiuksien lisäksi edellytykset toimia opettajana ja kansainvälisissä viestintä- tai asiantuntijatehtävissä esimerkiksi liike- ja elinkeinoelämässä tai julkishallinnossa.

Saksan kielen perusopintojen tavoitteena on kehittää kirjallista ja suullista kielitaitoa niin teorian kuin käytännön tasolla ja perehtyä saksankielisten maiden kulttuuriin. Perusopinnoissa luodaan tiedollinen ja taidollinen perusta aineopintojen opiskeluun. Aineopintojen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa asiantuntijalta vaadittavan saksan kielen suullisen ja kirjallisen viestintätaidon, mikä tarkoittaa sekä kielitiedon että monipuolisen kulttuurintuntemuksen soveltamista käytännön tilanteissa ja erityisesti työelämässä.

Periaatteena on, että opinnot suoritetaan tietyssä järjestyksessä. Opinnot suositellaan aloittamaan opintojaksolla Johdanto saksan opintoihin. Perusopinnot on tarkoitus suorittaa ennen aineopintoihin siirtymistä ja aineopinnoissa on myös opintojaksokohtaisia vaatimuksia edeltävistä opinnoista. Opiskelijat voivat sisällyttää opintoihinsa myös ulkomailla suoritettuja opintoja.

Saksan kielen yliopisto-opiskelu edellyttää lukion lyhyen saksan oppimäärää (B3) vastaavaa kielitaitoa.

Suuntautumisvaihtoehto

Itä-Suomen yliopiston saksan kielen oppiaineessa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja. 

Opintojen arvostelu

Yksittäisten opintojaksojen arvostelu ilmoitetaan humanistisen osaston opiskelijan oppaassa. Harjoituskurssien suorittaminen vaatii aktiivista osallistumista opetukseen. Tämä tarkoittaa läsnäoloa vähintään 80 % opetustunneista. Kukin opintojakso suoritetaan yhdellä kertaa, jollei opetussuunnitelmassa ole toisin todettu.

Perusopinnot

Opintokokonaisuus arvostellaan siihen mukaan laskettavien opintosuoritusten keskiarvon perusteella.

Aineopinnot

Saksan kielen aineopintojen opintokokonaisuudet arvostellaan niihin mukaan laskettavien opintosuoritusten painotetun keskiarvon perusteella humanistisen osaston opinto-oppaassa esitetyllä tavalla.

Sivuaineen opinto-oikeus ja opiskelu

Sivuaineeksi saksan kieltä suunnittelevat voivat hakea opinto-oikeutta joko 1) ylioppilastutkintotodistuksen saksan kielen arvosanan tai aiempien saksan kielen yliopisto-opintojen perusteella tai 2) suorittamalla Johdanto saksan opintoihin -opintojakson loppukokeen vähintään arvosanalla 3. Lisätietoja sivuainehausta filosofisen tiedekunnan sivuaineoppaassa. (Avautuu uuteen välilehteen.)

OPINTOKOKONAISUUDET

2130940 Saksan kielen ja kulttuurin perusopinnot, 30 op     

Pakolliset opintojaksot, 21 op   

2130921 Johdanto saksan opintoihin, 3 op

2130913 Tekstityöpaja I (saksa), 5 op

2130914 Saksan kielioppi I, 5 op

2130922 Kulttuurityöpaja I (saksa), 3 op

2130918 Saksan suullinen viestintä I, 5 op

Kaksi seuraavista kolmesta valinnaisesta opintojaksosta, yht. 4 op:

2130923 Musiikki saksankielisissä maissa, 2 op

2130924 Saksankielinen kirjallisuus I, 2 op

2130925 Trends in Germany, 2 op

Yksi seuraavista kieliaineiden yhteisistä kursseista, 5 op

2131934 Kielitieteen peruskurssi, 5 op

2122112 Kirjallisuuden peruskurssi, 5 op

2133209 Monikielinen viestintä, 5 op

2131040 Saksan kielen ja kulttuurin aineopinnot, 30 op      

Pakolliset opintojaksot, 18 op    

2131042 Saksan kielioppi II, 3 op

2131043 Tekstityöpaja II (saksa), 3 op

2131044 Saksan suullinen viestintä II, 3 op

2131045 Kulttuurityöpaja II (saksa), 3 op

2131046 Saksankielisten maiden tuntemus, 3 op

2131047 Mediatyöpaja (saksa), 3 op

Neljä seuraavista viidestä valinnaisesta opintojaksoista, yht. 12 op.     

2131048 Saksan kieliharjoittelu, 3 op

2131049 Kääntäminen saksa-suomi, 3 op

2131051 Saksankielinen kirjallisuus II, 3 op

2131052 DaF-opetus, 3 op

2131053 Tekstityöpaja III (saksa), 3 op

 

Yhteystiedot

Oppiaineen vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori Alexandra Simon-López
alexandra.simon-lopez (at) uef.fi
Agoran 2. krs, huone 234

Opintoneuvonta:

HOPS-ohjaaja, perus- ja aineopinnot:

Niina Syrjänen
niina.syrjanen (at) uef.fi
puh. 050 5696137
Agrora, huone 250

Opintokokonaisuuksien sulkeminen ja yleinen neuvonta:

amanuenssi Risto Helén
risto.helen (at) uef.fi
puh. 029 44 52021
Agoran 1. krs, huone 142