Oppaan Sivuaine: Kulttuurintutkimuksen temaattiset opinnot, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot


KULTTUURINTUTKIMUKSEN TEMAATTISET OPINNOT, 2021-2022

Sivuaineopiskelijan opas

Jos kulttuurintutkimuksen temaattisia haluaa suorittaa opintokokonaisuuksina, tulee opinnot valita yhden
teeman alta. Kokonaisuuden minimilaajuus on tällöin 25 op.

2120230 TEEMA: KULTTUURISET KOHTAAMISET (15-30 OP)
2128124 Etnisyys, monikulttuurisuus ja sukupuoli (5 op)
2124828 Asioimistulkkaus terveydenhuollossa (5 op)
2120231 Monikulttuurisuus ja muuttoliikkeet: esimerkkinä Suomen venäjänkieliset (5 op)
2121713 Nykynäkökulmia karjalaan ja karjalaisuuteen (3 op)
2121814 Karjalainen rituaaliperinne (5 op)
2123225 Kansanomainen lääkintätieto ja parantaminen (5 op)
2127244 Karjalan kansanmusiikki (5 op)
2123231 Muistipolitiikat moninaisuuden aikana (5 op)
2411604 UTI perusopintoja: Maailman uskonnot (4 op)
5516122 Racism, Prejudice and Cultural Discrimination (5 op)
2120232 Kulttuuriset kohtaamiset: valinnainen opintojakso (2–5 op)

2120240 TEEMA: KULTTUURISET ESITYKSET JA TUOTANNOT (15-30 OP)
2126220 Kriittinen medialukutaito ja -sisältöjen analyysi (5 op)
2126221 Median tuotanto, talous ja sääntely (5 op)
2126222 Visuaalinen analyysi (5 op)
2126223 Mainonta ja kulutuskulttuuri (5 op)
2127243 Esittävän taiteen tuotannot (5 op)
2127245 Elokuvamusiikin tutkimus (5 op)
2122323 Myytit, kulttuuri ja kirjallisuus (5 op)
2122315 Suomalainen nykyromaani (5 op)
2120241 Kulttuuriset esitykset ja tuotannot: valinnainen opintojakso (2–5op)

2120250 TEEMA: KULTTUURISET JÄRJESTYKSET JA VALTA (15-30 OP)
2122236 Taide, kulttuuri ja valta (5 op)
2122318 Taidemaailma (5 op)
2129215 Taiteen politiikka ja talous (5 op)
2125234 Antropologia ja kolonialismin perintö (5 op)
2123222 Arkisto ja kulttuurin rajat (5 op)
2128126 Ikä ja sukupuoli kulttuurintutkimuksessa (5 op)
2122316 Kirjallisuus ja sukupuoli (5 op)
2122319 Tekijyys kirjallisuudessa ja kirjallisessa elämässä (5 op)
5515364 Uuden työn tutkimus (5 op)
2120251 Kulttuuriset järjestykset ja valta: valinnainen opintojakso (2-5 op)

2120260 TEEMA: RUUMIILLISUUS, TEKNOLOGIA JA YMPÄRISTÖ (15-30 OP)
2128235 Teknologia ja sukupuoli (5 op)
2127246 Musiikki, ääni ja hyvinvointi (5 op)
2127247 Äänimaisema ja kulttuurinen ympäristötutkimus (5 op)
2127249 Practicing sensory studies (5 op)
2128122 Sukupuolta ja seksuaalisuutta koskeva tutkimus (5 op)
2125235 Ruumiillisuuden sosiokulttuuriset teoriat (5 op)
2120261 Ruumiillisuus, teknologia ja ympäristö, valinnainen opintojakso (2-5 op)

2120270 TEEMA: KULTTUURINTUTKIMUKSEN SOVELLUKSIA (15-30 OP)
2126225 Tietotekniikan harjoitukset (5 op)
2126226 Sähköinen julkaiseminen (5 op)
2126227 Kuvankäsittelyn tekniikat (5 op)
2126228 Mediakirjoittaminen (5 op)
2127248 Ääni ja käsikirjoittaminen (5 op)
2126229 Videoilmaisu ja -tuotanto (5 op)
2126230 Projektityö (5 op)
2120271 Kulttuurintutkimuksen sovelluksia: valinnainen opintojakso (2-5 op)

OPINTO-OIKEUS

Kulttuurintutkimuksen temaattisiin opintoihin on vapaa sivuaineoikeus. 

 

Opintoneuvonta ja opintokokonaisuudet

Meri Kinnunen
amanuenssi
meri.kinnunen at uef.fi
Agora, huone 151

 

TIEDOTUS

Seuraa opintoihin liittyvää tiedotusta Humanistisen osaston opintoyhteisön sekä Yammer-ryhmän HUM (opiskelijat) kautta.