Oppaan Sivuaine: Kansainvälinen kulttuuriosaaminen, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

SIVUAINE: KANSAINVÄLINEN KULTTUURIOSAAMINEN 2021-2022

Kansainvälisen kulttuuriosaamisen opintokokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden tutustua ja perehtyä tiettyjen kieli- ja kulttuurialueiden kulttuurisiin ilmiöihin ja kysymyksiin sekä erityisesti monikulttuurisuuteen kulttuurintutkimuksen näkökulmasta.

Opintokokonaisuuden pakollisiin opintoihin kuuluu 10 op yleisiä kulttuurintutkimukseen, monikulttuurisuuteen ja etnisyyteen liittyviä sisältöjä. Kieli- ja kulttuurikohtaisten valinnaisten opintojen moduulista opiskelija voi valita 15 op opintojaksoja, joissa hän perehtyy yhden tai useamman kieli- ja kulttuurialueen kulttuurisiin ilmiöihin ja kysymyksiin.

OPINTO-OIKEUS

Kansainvälisen kulttuuriosaamisen opintokokonaisuus on avoin kaikille Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille sekä jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskeleville.

OPINTOKOKONAISUUDET

Opintokokonaisuuteen on valittava opintoja 10 op kaikille pakollisesta moduulista ja 15 op kieli- ja kulttuurikohtaisista valinnaisten opintojen moduulista.

Opintokokonaisuuteen ei voi käyttää sellaisia opintojaksoja, jotka ovat sisältyneet tai sisältyvät toiseen opintokokonaisuuteen. Opiskelija voi neuvotella sopivista opintojaksoista vastuuhenkilön kanssa.

Sivuainekokonaisuuden näet Erilliset opintokokonaisuudet -välilehdeltä.

SUORITUSTAVAT

Opintojaksokuvauksessa kerrotaan, millä eri tavoilla sen voi suorittaa (kohta "Suoritustavat").

  • Luento- ja harjoituskurssit näkyvät oppaan välilehdellä "Opetus".
  • Yleisessä kuulustelussa eli tiedekuntatentissä tentittävät näkyvä välilehdellä "Tentit".
  • Exam-tentit ja esseesuoritusmahdollisuudet kerrotaan opintojakson kuvauksessa.

OSAAMISTAVOITTEET

Kansainvälisen kulttuuriosaamisen opinnot suorittanut opiskelija

  • on tutustunut yleensä kulttuuristen ja erityisesti monikulttuurisuuteen liittyvien kysymysten tutkimuksen näkökulmiin ja kysymyksenasetteluihin; 
  • on perehtynyt yhden tai useamman kieli- tai kulttuurialueen käytännön elämän teemoihin tai kysymyksiin kulttuurisesta näkökulmasta; 
  • osaa tarkastella itselleen vieraita kulttuurisia kysymyksiä ja suhteuttaa niitä omiin tai vallitseviin kulttuurisiin näkemyksiin.
2110050 Kansainvälisen kulttuuriosaamisen opintokokonaisuus (25 op)
Pakolliset opinnot 10 op, valitse vähintään kaksi seuraavista:
2120222 Kulttuurintutkimuksen näkökulmia (5 op)
2125133 Monikulttuurisuus ja muuttoliikkeet (5 op)
2128118 Etnisyys, monikulttuurisuus ja sukupuoli (5 op)
Valinnaiset opinnot 15 op:
Ruotsi:
2132216 Kulttuurintuntemus (ruotsi) (5 op)
Venäjä:
2131409 Venäjän historia ja kulttuuri (3 op)
2131422 Venäjän kirjallisuus ja yhteiskunta (3 op)
2131495 Russian National Profile and Culture in the Cross-Cultural Aspect (4 op)
2120231 Muuttoliikkeet ja moninaisuus Suomessa: esimerkkinä Suomen venäjänkieliset (5 op)
Ranska:
2132524 Johdanto ranskan opintoihin (2 op)
2132525 Ranskan 1900- ja 2000-luvun kirjallisuus (4 op)
2132523 Ranskan kulttuuri (3 op)
Saksa:
2130921 Johdanto saksan opintoihin (3 op)
2130922 Kulttuurityöpaja I (saksa) (3 op)
2131046 Saksankielisten maiden tuntemus (3 op)
Japani:
2133007 Japanin kielen ja kulttuurin johdantoluennot (2 op)
2133011 Japanin perinteinen kulttuuri (5 op)
2133107 Japanin kirjallisuus (5 op)

Opintoneuvonta ja opintokokonaisuudet

Risto Helén
amanuenssi
risto.helen at uef.fi
Agora-rakennus, työhuone 142

HUOM!

Opintokokonaisuuden opetus on pääasiassa suomenkielistä, mutta joillakin opintojaksoilla opiskelijalta voidaan edellyttää riittävää kielitaitoa opetuksen seuraamiseen. Lue opintojaksokuvaus WebOodissa ja ota tarvittaessa yhteyttä opettajaan.

TIEDOTUS

Voit seurata opintoihin liittyvää tiedotusta Humanistisen osaston opintoyhteisön sekä Yammer-ryhmän HUM (opiskelijat) kautta.