Oppaan Sivuaine: Psykologia, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

 Psykologia perusopinnot sivuaineopiskelijoille (25 op)   

Psykologian sivuaineen perusopintoihin on vapaa sivuaineoikeus Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijoille.

 Psykologia aineopinnot sivuaineopiskelijoille (35 op)   

 

Psykologian aineopinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa psykologian eri osa-alueita ja niiden sovelluksia. Opiskelijalla on valmiudet psykologian alan kehityksen seuraamiseen ja alan tieteellisen ajattelun ymmärtämiseen. Psykologian aineopintojen valintaperusteet julkaistaan syksyn 2021 aikana.

 

Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet –välilehdeltä.

Opintoneuvonta ja sivuainevalinta: Amanuenssi Salla Martinsén, psyka.haku@uef.fi

Opintokokonaisuuden sulkeminen: Opintosihteeri Tanja Härkönen, tanja.harkonen@uef.fi,  p. 050 5503857.