Oppaan Sivuaine: Aikuisopettajan pedagogiset opinnot, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

AIKUISOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT

 

Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan kasvatustieteiden ja psykologian osastoon kuuluva kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus toteuttaa Joensuun kampuksella aikuisopettajan pedagogiset opinnot (A 794/2004). Opinnot ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998) mainitut opettajan pedagogiset opinnot ja ne tuottavat laaja-alaisen kelpoisuuden opettaa eri oppilaitosmuodoissa.

Opintoihin on erillinen haku vuosittain keväisin. Haku on mahdollista vain Itä-Suomen yliopiston tiettyjen pääaineiden perustutkinto-opiskelijoille. Lisätietoa hausta ja valintaperusteista: https://kamu.uef.fi/student-book/sivuaineopiskelu-uefissa/


Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet –välilehdeltä.


Rakenne, opetussuunnitelma 2018-2022

2230750 AIKUISOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 OP

Pakolliset jaksot:
2310211a P: Oppimisen ja kehityksen perusteet (luennot ja kirjallisuus) 3 op
2310211b P: Oppimisen ja kehityksen perusteet (vuorovaikutus ja pienryhmä) 2 op
2310212 P: Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle 2 op
2310213 P: Orientoiva harjoittelu 3 op
2310216 P: Erityispedagoginen näkökulma oppimisen tukemiseen 5 op
2310214 P: Opetus- ja oppimisprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi 3 op
2310215 P: Perusharjoittelu 7 op
2310231 P: Vuorovaikutus oppimis- ja koulutusympäristöissä 5 op
2310237 P: Soveltava harjoittelu 5 op
2230220a tai b P: Koulutuksen suunnittelu 5 op
2230702 P: Aikuiskoulutuksen hallinto ja säädösperusta 3 op
2310235 P: Syventävä harjoittelu 7 op
Valitaan kaksi seuraavista opintojaksoista, yhteensä 10 op:
2230219 P: Oppiminen ja oppimisympäristöt 5 op
2230303a tai b P: Asiantuntijuus, koulutus ja työelämä 5 op
2235331 P: Ohjaustaidot työelämässä 5 op
Ahotoitavat opinnot 5 op (Suomessa tai ulkomailla suoritettuja kasvatustieteellisiä, didaktisesti painottuneita korkeakouluopintoja)

 

Vastaavuustaulukko vanhan (2014-2017) ja uuden (2018-2022) opetussuunnitelman opintoihin.

 

Vastuuopettaja Matti Meriläinen


Opintoneuvonta ja kokonaisuuksien sulkeminen:

Outi Tikkanen, amanuenssi

outi.tikkanen( at)uef.fi