Oppaan Oikeustiede (ON/OTM), 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

OPINTO-OPAS 2021-2022: Oikeustiede, (ON/OTM)

Opinto-opas 2021-2025 (Oikeustieteiden laitoksen osuus), ON- ja OTM-tutkintojen rakenteet sekä tenttitaulukko löytyvät Oikeustieteiden opintoyhteisöstä.

Oikeustieteellisen alan tutkinnot (oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri) tuottavat kelpoisuuden tuomarin tehtäviin ja vastaaviin muihin yleisjuristitutkintoa edellyttäviin ammatteihin (esimerkiksi syyttäjä ja asianajaja). Yleisjuristitutkinnot (ON/OTM) ovat laaja-alaisia yleistutkintoja, joissa perehdytään kattavasti ja monipuolisesti kaikkiin keskeisiin oikeudenaloihin. Tutkinnoissa pääaine on oikeustiede. ON-tutkinnossa ei ole lainkaan sivuaine- tai valinnaisia opintoja. OTM-tutkintoon suoritetaan sivuaine- tai valinnaisia opintoja vähintään 34 op.

ON-tutkinnon suoritettuasi:

·       hallitset Suomen ja Euroopan unionin oikeuden sekä kansainvälisen oikeuden perusteet

·       hahmotat oikeuden yhteiskunnallisen roolin

·       hankit ja käytät oikeudellista tietoa

·       tunnistat, jäsennät ja ratkaiset oikeudellisia ongelmia

·       argumentoit sekä viestit sujuvasti kirjallisesti ja suullisesti

·       tunnet oikeustieteen perusteet ja hyvän tieteellisen käytännön

·       toimit tuloksellisesti itsenäisesti ja ryhmässä

·       tunnet moniammatillisen, kansainvälisen ja digitaalisen toimintaympäristön vaatimukset

·       tunnistat osaamisesi tason ja kehityskohteita

 

OTM-tutkinnon suoritettuasi:

·       osaat toimia vahvaa laaja-alaista oikeudellista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä

·       hallitset Suomen ja Euroopan unionin oikeuden sekä kansainvälisen oikeuden

·       tunnet oikeussääntelyn synty- ja soveltamisprosessit ja merkityksen yhteiskunnassa

·       hankit ja käytät oikeudellista tietoa asiantuntevasti

·       tunnistat, jäsennät ja ratkaiset perustellusti oikeudellisia ongelmia

·       argumentoit sekä viestit vakuuttavasti kirjallisesti ja suullisesti

·       tunnet oikeustieteen teorianmuodostuksen ja keskeiset tutkimusmenetelmät

·       kykenet hyvän tieteellisen käytännön mukaiseen tutkimustyöhön

·       toteutat asiantuntijatehtäviä tuloksellisesti itsenäisesti ja ryhmässä

·       toimit ammattietiikan mukaisesti moniammatillisessa, kansainvälisessä ja digitaalisessa toimintaympäristössä

·       tunnistat osaamisesi tason sekä haluat ja osaat kehittää sitä edelleen