Oppaan Sivuaine: Työ- ja organisaatiopsykologia, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

SIVUAINE: TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGIA, 2020-21

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuudessa (25 op) tutustutaan työssä tapahtuviin psykologisiin prosesseihin. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista. Opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä esim. globaalin työelämän työnteon tapoihin ja erityispiirteisiin sekä niiden vaikutuksiin yksilön ja työyhteisön hyvinvointiin.

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot (35 op) lisäävät työ- ja organisaatiopsykologian tieteenalan teoriatuntemusta ja perehdyttävät sen ajankohtaisiin tutkimuksiin. Opinnoissa syvennetään perusopinnoista tuttuja teemoja, kuten työhyvinvointi ja viestintä. Lisäksi tutustutaan esim. valmentavaan johtajuuteen.

 

Työ- ja organisaatiopsykologian sivuaineeseen on vapaa sivuaineoikeus 1.8.2021 alkaen. Tarkempaa tietoa opintojaksoille ilmoittautumisesta löydät weboodista Työ- ja organisaatiopsykologian opinto-oppaasta heinäkuussa 2021. Keväällä 2021 opintoihin on vielä rajattu opinto-oikeus heillä, jotka ovat sen hakumenettelyn kautta saaneet syksyllä 2020, eivätkä muut voi aloittaa opintoja ennen 1.8.2021. 

 

Opintokokonaisuuden koostaminen
Sari Ryynänen, sari.ryynanen@uef.fi