Oppaan Sivuaine: Työ- ja organisaatiopsykologia, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

SIVUAINE: TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGIA, 2020-21

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuudessa (25 op) tutustutaan työssä tapahtuviin psykologisiin prosesseihin. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Lisäksi opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä muun muassa digiajan työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen vuorovaikutustilanteissa.

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot (35 op) lisäävät työ- ja organisaatiopsykologian tieteenalan teoriatuntemusta ja perehdyttävät sen ajankohtaisiin tutkimuksiin. Opinnoissa syvennetään perusopinnoista tuttuja teemoja, kuten työhyvinvointi, digiajan työelämä ja viestintä. Lisäksi tutustutaan esimerkiksi valmentavaan johtajuuteen sekä ohjaukseen työtoimijuuden edistäjänä.

OPISKELUOIKEUS
Molempiin opintokokonaisuuksiin on erillinen ilmoittautumismenettely ja lukukausittain opintoihin otetaan opiskelijoita seuraavasti:  perusopintoihin 60 ensimmäiseksi ilmoittautunutta ja  aineopintoihin 10 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Jatkuvan oppijan opinto-oikeudella ei voi ilmoittautua sivuaineeseen. Jatkuvan oppijan opinto-oikeudella voi jatkaa opintoja, joihin on saanut opinto-oikeuden ollessaan perustutkinto-opiskelijana.

Ilmoittautuminen on WebOodissa koodilla "TOPSYSIVUAINE" 1.8.2020 alkaviin opintoihin 8.5.2020 klo 9.00 alkaen ja 1.1.2021 alkaviin opintoihin 16.11.2020 klo 9.00 alkaen. Kun osallistujamäärä on täynnä, sivuaineopintoihin ei sillä kerralla oteta enempää opiskelijoita.

Opetussuunnitelma lv. 2020-2021 on voimassa 31.7.2021 saakka. Opetussuunnitelma lv. 2021-2024 vahvistetaan keväällä 2021.

LISÄTIETOA
Tutustu filosofisen tiedekunnan sivuaineiden hakuoppaaseen sivulla: https://kamu.uef.fi/student-book/sivuaineopiskelu-uefissa/

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Mira Tuononen, mira.tuononen@uef.fi, puh. 029 4452 034

Opintokokonaisuuden koostaminen, Sari Ryynänen, sari.ryynanen@uef.fi