Oppaan Sivuaine: Gerontologia, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Opintokohteet ja tutkintorakenteet -välilehdeltä näet sivuainekokonaisuuksiin kuuluvat opintojaksot. Opetustapahtumat välilehdeltä löytyvät kurssikohtaiset aikataulut.

Gerontologian perusopinnot tarjoavat perustiedot vanhuuteen ja vanhenemiseen liittyvistä ilmiöistä ja gerontologian monitieteisistä lähtökohdista. Opinnoissa johdatetaan realistisen ja kriittisen, tutkittuun tietoon perustuvan näkemyksen omaksumiseen ikääntymisestä, vanhuudesta ja näiden suhteesta terveyteen, sairastavuuteen sekä yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin. Opinnot vahvistavat käytännön vanhustyössä toimivien tietoutta ja laajentavat hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskentelevien näkemystä ikääntymisen eri ulottuvuuksista. Opintojen suorittaminen vahvistaa opiskelijan kykyä etsiä, arvioida ja soveltaa gerontologian alan tietoa ja synnyttää siten alan asiantuntijuutta. Gerontologian perusopintokokonaisuus on hyödyllinen ja ajankohtainen sivuainekokonaisuus yliopiston eri pääaineiden opiskelijoille.

Gerontologian aineopinnoissa opiskelija syventää ja laajentaa gerontologian perusopinnoissa saavuttamaansa osaamista gerontologian alan keskeisistä ja ajankohtaisissa aiheista. Gerontologian aineopinnoissa perehdytään gerontologiseen tutkimukseen, geriatrisiin erityiskysymyksiin, iäkkäiden ihmisten terveyden ja toimintakyvyn fyysisisiin, psyykkisiin, kognitiivisiin ja sosiaalisiin ulottuvuuksiin sekä väestön vanhenemisen vaikutuksiin asunto- ja hoivapolitiikassa.

Gerontologian aineopintokokonaisuus tuotetaan Jyväskylän Avoimen yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä, jolloin aineopintokokonaisuus koostuu näiden kahden yliopiston järjestämistä opintojaksoista. Opiskelijat opiskelevat aineopintojen opintojaksoja sekä Jyväskylän Avoimessa yliopistossa että Itä-Suomen yliopistossa. Tutustu ohjeisiin gerontologian aineopintojen opinto-oppaasta.