Oppaan Sivuaine: Tilastotiede, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Tilastotieteen sivuainekokonaisuudet 2018-2021

 

Perusopinnot  (vähintään 25 op)  3622203

 

3622230               Tilastotieteen johdantokurssi            5 op                     pakollinen

Lisäksi pakollisena toinen seuraavista:

3622231               Tilastotieteen peruskurssi                 5 op                    

3622111               Basic Statistics in English                 5 op

Edellisten lisäksi valinnaisia opintojaksoja vähintään 15 op

Valinnaisiksi opintojaksoiksi käyvät muut tilastotieteen kurssit, tilastotieteen perusopintojen harjoitustyö (1-2 op, 3622217), Ohjelmointi I (3621251, 5 op), sekä soveltuvat muiden oppianeiden järjestämät kurssit. Perusopintokokonaisuuden kursseista kuitenkin vähintään 20 op on oltava tilastotieteen kursseja. Samaan kokonaisuuteen ei voi sisällyttää kursseja Basic Statistics in English (3622111) ja Tilastotieteen peruskurssi (3622231). Valinnaisiksi opintojaksoiksi eivät käy aiempina vuosina Joensuussa järjestetyt kurssit Kuvaileva tilastotiede ja aineiston hankinta (3622210) ja Tilastolliset mallit ja testaus (3622211). Tietoa tilastotieteen kurssitarjonnasta löytyy sivuilta http://www.uef.fi/web/stat/home.

 

Aineopinnot (35 op) (3622301) (Joensuu ja Kuopio)

 

3622352               Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1                      5 op                     pakollinen

3622353               Data-analyysin todennäköisyyspäättely 2                      5 op                     pakollinen

3622351               Tilastollinen data-analyysi                                              6 op                     pakollinen

Valinnaisia opintojaksoja niin, että perus- ja aineopintokokonaisuuksien yhteenlaskettu laajuus on vähintään 60 op                                                  

 

Perusopintokokonaisuuteen sidottujen pakollisten kurssien tilalle on sisällytettävä vastaava määrä muita tilastotieteen kursseja.

 

Valinnaisiksi opintojaksoiksi voidaan hyväksyä tilastotieteen aine- tai syventävien opintojen tasoisia opintojaksoja, sekä tilastotieteen oppiaineen hyväksymiä, riittävän vaativia muiden oppianeiden kursseja (esim. ohjelmoinnin, todennäköisyyslaskennan, lineaarialgebran ja tilastollisten menetelmien kurssit). Aineopintokokonaisuuteen sisällytetyistä kursseista vähintään 20 op tulee olla tilastotieteen kursseja.

 

Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1 ja 2 luovat teoreettisen pohjan useimmille aineopintokursseille, ja ne tulisi suorittaa viimeistään aineopintojen alkuvaiheessa. Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1 ja 2 voidaan korvata kursseilla Johdatus tilastolliseen päättelyyn 1 ja 2.

 

Opintokokonaisuuksien arvosanat muodostuvat asteikolla 1-5 arvosteltujen opintojaksojen perusteella. Opintojaksojen arvosanoista lasketaan opintopistemäärillä painotettu keskiarvo, joka pyöristetään kokonaislukuarvoon 1-5.