Oppaan Sivuaine: Tietojenkäsittelytiede, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Tietojenkäsittelytiede, Joensuun ja Kuopion kampus

 Sivuaineet on kaikkien UEF -opiskelijoiden suoritetttavissa kummallakin kampuksella.

Tietojenkäsittelytieteen opintokokonaisuudet sivuaineopiskelijoille 2018-2021

 

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot

25 op

Tietojenkäsittelytieteen aineopinnot

35 op

Tietojenkäsittelytieteen syventävät opinnot

30 op

 

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot (25 op) 3621202

3621250

Johdatus tietojenkäsittelyyn

5 op

3621251

Ohjelmointi I 

5 op

3621215

Tietojärjestelmän suunnittelu *   

5 op

3621257

Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia

5 op

3621253

Tietokonejärjestelmät *

5 op

 

Opiskelija voi korvata tähdellä (*) merkityt haluamillaan tietojenkäsittelytieteen aineopintojaksoilla.

 

Tietojenkäsittelytieteen aineopinnot (35 op) 3621307

3621414

Tietorakenteet ja algoritmit I

5 op

3621311

Ohjelmointi II

5 op

3621411

Tiedonhallinta ja SQL

5 op

Vapaavalintaisia perus- ja aineopintojaksoja

20 op

 

Tietojenkäsittelytieteen syventävät opinnot (30 op) 3621501

Kaksi seuraavista viidestä pakollisesta kurssista:         

3621511

Algoritmien suunnittelu ja analysointi

6 op

3621512

Ohjelmistotuotanto                          

6 op

3621513

Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät

6 op

3621517

Hahmontunnistus

6 op

3621688

Tekoäly

6 op

Vapaavalintaisia tietojenkäsittelytieteen syventäviä opintojaksoja

18 op

Kokonaisuusmerkinnät

Perus- ja aineopinnot

Syventävät opinnot