Oppaan Sivuaine: Mediakasvatuksen opintokokonaisuus, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Humanistisen osaston opetus toteutetaan pääsääntöisesti etäopetuksena lukuvuoden 2020-21 ajan. Etäopetus voi sisältää livetapaamisia, joten ilmoittaudu opintojaksoille ja tarkasta opetustapahtuman aikataulu.

MEDIAKASVATUKSEN OPINTOKOKONAISUUS, 2020-2021

Sivuaineopiskelijan opas

Opintokokonaisuuden järjestävät Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan humanistinen osasto sekä soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto. Mediakasvatuksen opinnot koostuvat kuudesta erillisestä 5 op:n opintojaksosta, joista opiskelija suorittaa 25 op:n opintokokonaisuuteen viisi. Opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana. Opintokokonaisuus toteutetaan verkko-opetuksena ja kirjatenttinä.

Opintokokonaisuuden kuvaus

Mediakasvatuksen opintokokonaisuus vastaa opetustehtävissä toimivien kasvaviin tarpeisiin

  • jatkuvasti päivittää pedagogisessa työssä hyödynnettävää media- ja teknologiaosaamistaan,
  • vahvistaa omaa medialukutaitoaan ja
  • syventää ymmärrystään median roolista nyky-yhteiskunnassa ja ihmisten arjessa.

Monitieteisen opintokokonaisuuden tavoitteena on kouluttaa opetustyön ammattilaisista muutoksen asiantuntijoita, jotka ymmärtävät laajasti digitalisoituvan maailman ajankohtaisia ilmiöitä, uhkia ja mahdollisuuksia sekä pystyvät hyödyntämään tätä tietoutta mediataitojen opetuksessa erilaisissa opetuskonteksteissa. Opintojaksoilla perehdytään niin mediakasvatuksen keskeisimpiin käsitteisiin ja tavoitteisiin, kuin myös median merkityksiin ja rooleihin opetuksessa, oppimisessa, yhteiskunnassa sekä yksilöiden hyvinvoinnissa. Opinnoissa perehdytään teoriaa ja käytäntöä yhdistäen digitaaliteknologian sekä erilaisten mediasisältöjen ja -materiaalien vastuulliseen hyödyntämiseen mediakasvatuksessa.


2126300 Mediakasvatuksen opintokokonaisuus 25 op
Valitse viisi seuraavista:
2310512 Mediakasvatuksen kirjatentti 5 op
2126144 Mediasisältöjen analyysi 5 op
2126146 Mediateknologian kulttuurinen tutkimus 5 op
2126220 Kriittinen medialukutaito ja -sisältöjen analyysi 5 op
2310513 Johdatus mediakasvatukseen ja digihyvinvointiin 5 op
2310514 Mediataidot digitaalisissa oppimisympäristöissä 5 op

OPINTO-OIKEUS

Mediakasvatuksen opintokokonaisuuteen on vapaa sivuaineoikeus. 

 

Opintoneuvonta ja opintokokonaisuuden sulkeminen

Meri Kinnunen
amanuenssi
meri.kinnunen at uef.fi
Agora, huone 151

 

TIEDOTUS

Seuraa opintoihin liittyvää tiedotusta Humanistisen osaston opintoyhteisön sekä Yammer-ryhmän HUM (opiskelijat) kautta.