Oppaan Sivuaine: Oikeuspsykologia, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

OIKEUSPSYKOLOGIAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS 30 OP 2240400
BASIC STUDIES IN FORENSIC PSYCHOLOGY

Koulutuksen tavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelijat oikeuspsykologian keskeisimpiin kysymyksiin ja menetelmiin, sekä teoriaan että käytäntöön soveltamiseen. Jokaiseen opintojaksoon liittyy aiheen tarkastelu sekä oikeustieteen että psykologian viitekehyksestä. Tavoitteena on lisätä näiden kahden tieteenalan opiskelijoiden ymmärrystä toistensa näkökulmista ja helpottaa yhteistyötä.

Opintokokonaisuuden voivat suorittaa oikeustieteen ja psykologian pääaineopiskelijat, jotka ovat aloittaneet aineopinnot pääaineessaan. Oikeustieteen opiskelijoilta edellytetään Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet (5 op) -kurssin suorittamista ja psykologian opiskelijoilta Rikos- ja prosessioikeuden peruskurssin (5 op) suorittamista.

Oikeuspsykologian perusopintokokonaisuudesta vastaa psykologian oppiaine. Tiedustelut opintosihteeri Tanja Härkönen, tanja.harkonen@uef.fi.


Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet –välilehdeltä.


OIKEUSPSYKOLOGIAN AINEOPINNOT 30 op 2240410
SUBJECT STUDIES IN FORENSIC PSYCHOLOGY

Koulutuksen tavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on syventää opiskelijoiden tietämystä perusopintokokonaisuudessa käsitellyistä teemoista ja oikeuspsykologisesta tutkimuksesta. Opintokokonaisuudessa käsitellään tarkemmin myös erityiskysymyksiä, joita opiskelijat todennäköisesti kohtaavat työelämässä. Opintokokonaisuudessa syvennytään oikeuspsykologian historiaan ja sen merkitykseen oikeuspsykologisen tiedon soveltamisessa nykypäivänä, oikeuspsykologisen tutkimustiedon soveltamiseen niin riita- kuin rikosasioissakin, psyykkisen haitan arviointiin ja siihen liittyvään lainsäädäntöön, kliiniseen ja oikeuspsykologiseen arviointiin ennalta estävässä toiminnassa sekä oikeuspsykiatrian kontekstissa. Lisäksi seminaaritöiden avulla tavoitteena on syvällinen paneutuminen näytön arviointiin aidoissa oikeustapauksissa sekä oikeuspsykologian että oikeustieteen näkökulmista. Seminaareissa ja muussa opetuksessa pyritään lisäämään sekä edistämään näiden kahden tieteenalan välistä vuoropuhelua myös opettajaresursseja yhdistämällä. 

 Opintokokonaisuuden voivat suorittaa oikeustieteen ja psykologian pääaineopiskelijat, jotka ovat suorittaneet oikeuspsykologian perusopinnot.

 Oikeuspsykologian aineopintokokonaisuudesta  vastaa psykologian oppiaine. Tiedustelut opintosihteeri Tanja Härkönen, tanja.harkonen@uef.fi.

Opintojaksot
2240411  Oikeuspsykologian historia, menetelmät ja ammattikäytännöt (5 op)
2240412  Oikeuspsykologisen tiedon soveltaminen rikos- ja riita-asioissa (5 op)
2240413  Psyykkisen haitan arviointi ja vahingonkorvaukset (5 op)
2240414  Kliininen ja oikeuspsykologinen arviointi, rikoksentekijöiden kuntoutus ja hoito (6 op)
2240415  Näytön arviointi rikos- ja riita-asioissa (9 op)