Oppaan Sivuaine: Varhaiskasvatuksen sisältöalueet, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Varhaiskasvatuksen sisältöalueet -sivuaineen opintoihin on haku keväisin

Lisätietoja https://kamu.uef.fi/student-book/sivuaineopiskelu-uefissa/  ja Filosofisen tiedekunnan sivuaineoppaasta.

 

Varhaiskasvatuksen sisältöalueet (varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot) 75 op

katso sivuaineen sisällöt välilehdeltä Erilliset opintokokonaisuudet

Kulkukaavion löydät Skopen opintoyhteisöstä: https://studentuef.sharepoint.com/sites/skopen_opintoyhteiso2/SitePages/sivuaineopinnot.aspx

 

Varhaiskasvatuksen sisältöalueet (ammatilliset opinnot) 75 op tuottavat varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden yhdessä kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kanssa. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018).

Varhaiskasvatuksen ammatillisten opintojen kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainittujen eri oppimisen alueisiin sisältyvien tietojen, taitojen ja varhaiskasvatuksen eri menetelmien teoreettisen perustan sekä varhaiserityiskasvatuksen lähtökohdat. Opiskelijalla on valmiudet suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa ja toimintakulttuuria sekä omaa ammatillisuuttaan. Opiskelijalla on valmiudet huomioida lapsen laaja-alaisen osaamisen edistämisen sekä eri oppimisen alueiden eheyttämisen kokonaisvaltaiseksi pedagogiseksi prosessiksi monitoimijaisessa kasvatusyhteisössä.

 

Lisätietoja ja opintoneuvonta:

Amanuenssi Anne Loikkanen, anne.loikkanen(at)uef.fi, 0294 45 2798 (huone 114c, Futura)

Opintojen vastuuopettaja Nina Sajaniemi (nina.sajaniemi(at)uef.fi)