Oppaan Sivuaine: Tieto- ja viestintäteknologian pedagogiikka, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Tieto- ja viestintäteknologian pedagogiikka (2311300) 25 op

Haluatko kehittää pedagogisia valmiuksia soveltaa tieto- ja viestintäteknologiaa opetukseen ja oppimiseen? Mitä ovat tulevaisuuden digitaidot ja kuinka niiden kehittymistä on mahdollista tukea?  Tieto- ja viestintäteknologian pedagogiikan sivuaineopinnoissa (25op) kehität erityisesti pedagogista ymmärrystä teknologian hyödyntämisestä opetuksessa ja oppimisessa. Opinnoissa yhdistät teoreettisia ja käytännöllisiä näkökulmia analysoimalla median käytön yhteiskunnallisia, yhteisöllisiä ja yksilöllisiä merkityksiä. Monipuoliset työskentelytavat ja ajankohtaiset teemat antavat sinulle valmiudet ymmärtää digitalisoituvassa yhteiskunnassa tapahtuvan kehityksen mukanaan tuomia pedagogisia mahdollisuuksia ja haasteita. Opintojen aikana yhdistät opetettavan sisällön, pedagogiikan ja teknologian erityispiirteitä. Opinnoissa sovellat myös omaksumaasi tietoa digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämisessä ja arvioinnissa, kun suunnittelet opetuskokonaisuuden ja toteutat sen valitsemassasi oppilaitoksessa tai muussa instituutiossa.

Sivuainekokonaisuus on suunniteltu siten, että kaikki neljä kokonaisuuteen sisältyvää opintojaksoa on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana. Kolme periodikohtaista opintojaksoa toteutetaan kokonaan verkko-opintoina ja yksi projektityönä, jonka tarkemman aikataulun voit itse suunnitella. Opiskelu sisältää sekä itsenäistä että pienryhmätyöskentelyä verkossa. Verkko-opinnoissa opiskelet yhdessä Turun, Lapin ja Itä-Suomen yliopiston opiskelijoiden kanssa. Sivuainekokonaisuus voidaan hyväksilukea (AHOT) osana Itä-Suomen yliopiston Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutusta (60op). Sivuainekokonaisuudet näet Opintojaksot -välilehdeltä.

Linkki UEF DigiErkoon: https://www.uef.fi/web/erikoistumiskoulutus-digiope

Kohderyhmä: erityisesti luokanopettaja-, erityisopettaja- ja aineenopettajakoulutuksen opiskelijat, mutta kokonaisuus on avoin kaikille opiskelijoille.

Opintokokonaisuus on vapaa sivuaine. Opintokokonaisuuteen tulee kuitenkin ilmoittautua. Ilmoittautumisaika lukuvuodelle 2021-2022 alkaa WebOodissa 1.3.2021 koodilla OPESIVUAINE -->Tieto- ja viestintäteknologian pedagogiikka, 25 op, ilmoittautuminen sivuaineeseen 2021. 

 

Lisätietoja ja opintoneuvonta: amanuenssi Anne Loikkanen 

Vastuuyksikkö: Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto