Oppaan Sivuaine: Liikunta, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Liikunta (2310400) perusopinnot 25 op

Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa analysoida liikuntapedagogiikkaan liittyviä ilmiöitä peruskoulun vuosiluokkien 1–6 liikunnan opetuksen näkökulmasta. Lisäksi opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida liikunnan opetusta ottaen huomioon opetussuunnitelmat, erilaiset oppijat, oppiaineen monimuotoisuuden, lapsilähtöisyyden ja elämyksellisyyden.

Perusopinnot kestävät yhden lukuvuoden.

 

Lisätietoja ja opintoneuvonta: amanuenssi Anne Loikkanen 

Vastuuyksikkö: Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Kohderyhmä: Sivuainehaussa opinto-oikeuden liikunnan opintoihin saaneet opiskelijat

Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet -välilehdeltä