Oppaan Sivuaine: Psykologia, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Psykologian sivuaineen perusopintoihin on vapaa sivuaineoikeus Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijoille.

 

Psykologia aineopinnot sivuaineopiskelijoille (35 op)   

 

Psykologian aineopinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa psykologian eri osa-alueita ja niiden sovelluksia. Opiskelijalla on valmiudet psykologian alan kehityksen seuraamiseen ja alan tieteellisen ajattelun ymmärtämiseen. Psykologian perusopintoihin on kaikilla opiskelijoilla vapaa sivuaineoikeus.   

 

Hakukelpoisuus, hakuaika ja hakeminen   

Psykologian sivuaineopintoihin valitaan 35 opiskelijaa Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijoista, joilla on psykologian perusopinnot 25 op suoritettu. Tullakseen valituksi perusopintokokonaisuuden arvosanan tulee olla vähintään 3/5 tai HYVÄKSYTTY, mikäli hakija pystyy osoittamaan HYV-arvosanan vastaavan vähintään 3/5 arvosanaa. Mikäli hakijoita, joilla on painotetun keskiarvon mukaankin tasapisteet, on enemmän kuin 35, ratkaisee ”kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet” (2240102) opintojakson arvosana.   

Hakuaika alkaa ma 1.2.2021 ja päättyy pe 28.5.2021. Opinto-oikeutta haetaan ilmoittautumalla hakuaikana WebOodiin koodilla 2230482.   

 

Hakijoiden hakukelpoisuus tarkistetaan opintorekisteristä. Mikäli perusopinnot on suoritettu muussa yliopistossa, tulee niistä toimittaa hakukelpoisuuden osoittava liite sähköpostilla psyka.haku@uef.fi hakuajan aikana. Jatkuvan oppijan opinto-oikeudella ei voi hakea sivuainevalinnassa.   

 

Valintojen tulos ilmoitetaan 18.6.2021 mennessä hakijoille sähköpostilla. Sivuaineeseen valittujen tulee ottaa sivuainepaikka vastaan sähköpostilla saatujen ohjeiden mukaisesti.   

Opinto-oikeus sivuaineopintoihin päättyy sen lukukauden lopussa, jonka kuluessa opiskelija on suorittanut tavoitetutkintonsa. Jatkuvan oppijan opinto-oikeudella voi suorittaa loppuun sivuaineopintoja, joihin on saanut sivuaineoikeuden tutkinnon suorittamisen aikana.   

 

Myös Jatkuvan oppimisen keskuksen (avoin yliopisto) kautta opiskelevilta vaaditaan lähtötasoksi psykologian aineopintoihin perusopintokokonaisuuden arvosanaksi vähintään 3/5 tai arvosana HYVÄKSYTTY, mikäli hakija pystyy osoittamaan HYV-arvosanan vastaavan vähintään 3/5 arvosanaa. Jatkuvan oppimisen keskuksen kautta opiskelevat ilmoittautuvat opintojaksoille Ilpan kautta opintojakso kerrallaan. Mikäli perusopinnot on suoritettu muussa yliopistossa, tulee niistä toimittaa hakukelpoisuuden osoittava liite sähköpostitse avoinyliopisto@uef.fiOpinto-oikeus opintojaksoille on voimassa kunkin lukuvuoden loppuun saakka. Jatkuvan oppimisen keskuksen kautta opiskelevien ohjaus ja neuvonta https://www.uef.fi/fi/avoin-yliopisto-psykologian-opinnot . 


Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet –välilehdeltä.

Opintoneuvonta ja sivuainevalinta: Amanuenssi Mira Tuononen, psyka.haku@uef.fi

Opintokokonaisuuden sulkeminen: Opintosihteeri Tanja Härkönen, tanja.harkonen@uef.fi,  p. 050 5503857.